şükela:  tümü | bugün
 • bir tür epilepsi nöbeti. bilinç etkilenmesi olur. kişinin yere düşmesine neden olmayabilir fakat kişi nöbeti hatırlamaz veya geçici hafıza kusuru görülür.
 • bu tip nöbetlerde bilinç etkilenmesi olur. nöbet esnasında bilincin etkilenmesi her zaman kişinin yere düşmesine neden olmaz ama kişi nöbeti hatırlamaz veya geçici hafıza kusuru görülür. bazen çok dikkat edilmezse herşeyin farkında olunduğu sanılır.
  kompleks parsiyel nöbetler otomatizmler ile beraber seyredebilir. çiğneme, yalanma, yutkunma, bir şey arar gibi şaşkın bakınma görülebilir. bazen hasta elbiselerini çekiştirebilir , etrafta dolaşabilir, dakikalar sonra hatta bazen saatler sonra kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamaz.

  kompleks parsiyel nöbet eğer beynin diğer bölgelerine yayılırsa sekonder jeneralize tonik-klonik nöbete dönüşür. nöbet yayılımı çok hızlı olursa başlangıcı yakalanamaz ve tonik-klonik nöbet şeklinde başladığı izlenimini verebilir. bu da hekimin nöbet tipine karar vermesini zorlaştırır. beynin karmaşık yapısı nedeni ile kişinin nöbetinin beynin neresinden başladığına karar vermek her zaman o kadar kolay olmamaktadır. parsiyel nöbetler beynin herhangi bir yerinden kaynaklanabilmekle beraber, sıklıkla temporal lobdan kaynaklanırlar.

  sekonder jeneralizasyon

  bazen basit veya kompleks parsiyel şeklinde başlayan bir nöbet tüm beyne yayılarak tonik-klonik nöbete dönüşür. bu durum sekonder jeneralizasyon olarak bilinmektedir.
  sıklıkla insanlar basit parsiyel nöbeti bir aura olarak hissedeceklerdir. bazen epileptik uyarının yayılması çok hızlı olabilir, hızla tonik-klonik nöbete dönüşebilir. bu durum, uzman gerekli tetkikler yaparak uyarının ilk kaynaklandığı noktayı belirleyene dek tanıda ve tedavide güçlüklere yol açabilir.

  kaynak: http://www.turkepilepsi.org.tr/
 • beynin sadece tek bir noktasından kaynaklanıp orayı etkileyen nöbet tipidir. bu epilepsi tipinde jeneralize nöbete geçiş pek olmaz. yani bayılıp düşmezsiniz. genellikle aurayla başlayıp bir adım ilerleyince bu olur.

  bilinç kapanır, uzaklara boş boş bakar hasta. otonom hareketlerde bulunur vücut. ağız şapırdatma, yutkunma, ellerde çok hafif kasılma vb. dışardan dikkatli bakılmadıkça anlaşılmaz nöbet. nöbet bittikten hemen sonra bünyede sersemlik, yorgunluk olur. kısacası nöbetin hemen öncesindeki duruma hızlı bir dönüş olmaz.
 • kompleks parsiyel nöbet hem kompleks yani bilinç etkilenmiştir hem de parsiyel yani total myokonik nöbetler görülmez.

  bunlarda daha çok yalanma şeklinde görülür. yani en sık görülen otomatizma tipi oraalimenter'dir.

  idiopatik olup görüntüleme bulgusu olan tek epilepsi'dir.

  mr'da temporal lob'da kalsifikasyon daha detaylı baktığımızda hipokampal skleroz görülür.
 • ilae* 2017 sınıflandırma komisyonunun çalışmasına istinaden artık basit/kompleks parsiyel olarak sınıflandırmadan vazgeçilmesi önerildi. bunun yerine fokal olarak “bilinç etkilenerek/bilinç etkilenmeden” olarak sınıflandırma tavsiye edilmiştir.

hesabın var mı? giriş yap