şükela:  tümü | bugün
  • kaynak kod lexeme lere ayrıldıktan sonra, bunların tek başına anlamları var mı diye bakılır.anlamlı kelime değilse değişkendir, eğer bu değişken sembol tablosunda varsa id si döndrülür, yoksa id 0 olarak döner ve sembol tablosuna yeni değişken olarak tanımlanır.derleyici tasarıımının ilk aşamasıdır.
  • bir kodu satır satır okur. dolayısıyla herhangi hatalı bir expression yakaladığında, onun hangi satırda olduğunu bilebilir. derleyicilerin çoğu zaman hatanın hangi satırda olduğunu söyleyebilmesini sağlayan da lexical analyzer'ın kodu satır satır okumasıdır.

    üretilen tokenları işlenmesi için syntax analyzer'a gönderir.