şükela:  tümü | bugün
 • bir yakınımın sahip olduğu kanser türü. konu hakkında bilgisi olan yeşillendirirse çok sevinirim.
 • evre 3'te renal ven invaze olmuştur. ve gerato fasyasını aşmamıştır kanser dokusu. yani o taraf böbrek artık çalışmaz. ivp'de o taraftaki böbrek görülmez.

  bu kanserlerde en iyi tetkik yöntemi bt'dir.

  vhl gen mutasyonu olanlarda yani von hippel lindau sendromunda görülür.ve genelde bilateral olur.

  edit: bilgi ekleme.
 • tiroid bezine en sık metastaz yapan tümör renal cell carcinoma'dur.
 • böbreğin kötü huylu tümörü.hastalığın spesifik bir bulgusu yok ne yazık ki.
  tümör saptandığında olguların %20-30’unun metastaz yapmıs olması ve tanı konulup nefrektomi yapılanların yine yaklaşık %20’sinin daha sonra nüks ve metastazın cıkmasıyla etkin tedavi seçeceğinin olmadığını söyleyebiliriz.
  kitle büyümüşse bası semptomuna bağlı ağrı veya kanlı idrarla,kilo kaybıyla gelebilir.tümörün en sık görülen alt tipi clear cell karsinom.temel tedavi cerrahidir ,hastalığın her evresinde yapılabilir.kemoterapi radyoterapiye dirençli.rcc başta akciğer kemik ve beyine metastaz yapar.
  cerrahi öncesi veya sonrasında metastatik tümör yükünü azaltmak için vasküler endotelyal büyüme faktörü (vegf), hedefe yönelik tedaviler (hyt) güncel tedavide yerini alıyor.
  ınf interferon tedavisinin ciddi yan etki ve etkinliğinin çok az olması nedeniyle tedaviden kalkmasını umut ediyorum
 • bilinen 3 risk faktörü; hipertansiyon, obezite ve tütün kullanımı olan kanser.
 • her kanserde olduğu gibi evresi ve tipi çok önemlidir. eğer sadece böbreğe sınırlı kalmışsa yaşam şansı yüksetir. kötü huylular arasında da kötü bilinen bir tiptir. hızlı yayılabilir.
 • en sık hematüriyle gelir.
  çok nadir de olsa metastaza bağlı hiperkalsemi, eritrositoz ve varikosel de görülür.

  hepatik disfonksiyon da olabilir.
 • renal hücreli karsinom ve lenfomalarda sistemik amiloidoz görülebilir.

  amiloidozlarda p kompanenti ortaktır. değişen ve boyanmadan sorumlu kısım beta kıvrıntılı tabaka olarak da isimlendirilen fibriller proteinlerdir.
 • böbreğin en sık kanseridir. tubül epitelinden köken alır. diğer adı hipernefromadır.

  makroskobik olarak en sık anjiomyolipomla(tubüler skleroz ve spontan kanama riski yüksek) karışır.

  dialize bağlı kistler papiller tip rcc'ye sebep olur.

  4 tipi vardır:

  1-berrak hc'li tip(en sık görüleni)%70-80: prox tüpten gelişir. pas+'dirler ve en sık kromozomal anomali 3.kromozomdaki delesyondur.
  böbreğin en sık görülen karsinomu olan berrak hücreli karsinomların %98'inde bir tümör supresör gen olan von hippel lindau mutasyonu vardır.

  2-papiller tip %10-15: distal tüp epitelinden gelişir. bilateral olma olasılığı fazladır ve genelde diyalize bağlı görülür. y krom.kaybı görülebilir. met okogeni+'dir. (bu onkogen hepatosit growth faktörü kodlar)

  3-kromofob rcc %5: toplayıcı duktuslardan köken alır ve hipodiploidi tipiktir.

  4-kollektör duct.(bellini) karsinomu %1: medullar toplayıcı duktustan köken alır. orak hücreli anemi ise renal medüller karsinom göülme olasılığını artırır.

  gradelemede nükleer anaplaziyi esas alan fuhrman sistemi kullanılır.

  paraneoplastik olarak polisitemi görülür. (ayrıca hemanjioblastom, hcc ve feokromasitoma da görülür.)

  klinik olarak ilk bulgusuz ağrısız kan işemedir. ortasında yıldız şeklinde nekrozun bulunduğu 5 cm den büyük sarı tümörlerdir.

  edit: bilgi düzenleme ve bilgi ekleme.