şükela:  tümü | bugün
 • 4.5.2007 tarih 5650 sayılı kanunla kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır.
 • kardeşlerin saklı payı 4.5.2007 tarih 5650 sayılı kanunla kalkmış olsa da, sözkonusu kanunun yürürlük tarihi 10.05.2007'dir. dolayısıyla 10 mayıs 2007 sonrası ölümler için kardeşlere saklı pay verilmez.
 • günümüzde azalma eğilimi göstermektedir. meselâ kardeşin saklı payının geçirdiği değişim şöyledir:

  1926: kanuni miras hakkının dörtte biri
  2002: yasal miras payının sekizde biri
  2007: 5650 sayılı kanun ile kaldırılmıştır
 • türk filmlerinde varlığı göz ardı edilen ve de ancak miras hukuku alan kişilerin haberdar olabildiği, murisin mirastan feragat sözleşmesi yapmadan ya da ıskat söz konusu olmadan mirasından pay almaktan mahrum bırakamayacağı kişiler için geçerli olan paydır. ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda tenkis davası açılarak hak iddia edilebilir.
 • (bkz: miras hukuku)
 • üstsoyun saklı payı: 1/4.
  altsoyun saklı payı: 2/4.
  sağ kalan eşin saklı payı,
  diğer hallerde: 3/4,
  altsoy veya ana-baba zümresi varken: 4/4.
 • eşe, alt soya ve ana babaya tanınan, üzerinde miras bırakanın tasarruf edemeyeceği miras payıdır.