şükela:  tümü | bugün soru sor
  • yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin uygulama alanının , o işkolunda yahut belirli işletme veya işyerlerinde çalışan ve o sözleşmenin taraflarını oluşturmayan diğer işçi ve işverenleri de içine alacak şekilde , işkolunda ve işyerlerindeki çalışma düzeninin uyumlu hale getirilmesi amacıyla , yasaların yetkili kıldığı organın kararı ile genişletilmesi.
  • nisbeten işyerleri arasındaki uçurumu azaltan iyi bir tedbirdir fakat sendikal örgütlenmeye engel olabilir. türkiye'de yapılmıyor sanırım.
  • kısacası toplu iş sözleşmesi sürecinde adam kayırma anlamına da gelmektedir. bakanlar kurulu kararı ile uygulanmaktadır.
    zannedersem türkiye'de uygulanmadı.
  • teşmil etmek: kapsamak, kapsatmak

    (bkz: şümul)
  • bulunduğu iş kolunda en çok üyeye sahip olan sendikanın yapmış olduğu toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi olarak uygulama alanının sözleşme dışında kalan ve yürürlükte başka bir toplu iş sözleşmesi bulunmayan aynı iş kolundaki başka işyerlerinde çalışan işçileri kapsamak üzere bakanlar kurulu kararı ile genişletilmesidir. bu şekilde aynı iş kolunda faliyet gösteren işyerleri arasında çalışma koşullarındaki farkların minimalize edilmesi amaçlanır.