şükela:  tümü | bugün
 • *bülent tanör'ün kurtuluş savaşıyla tc'nin kuruluşunun tamamına verdiği isim. rus devrimi ve fransız devrimi ile aynı kefeye koyar, mukayese ederdi.
 • hesaplarıma göre 750 yıl sonra felam olacak olan:p hadi ordan!!!
 • hem siyasal hem de toplumsal dönüşüm türk devrimi için geçerlidir diyebiliriz. skocpol toplumsal devrimi alttan gelen bir devrim olarak tanımlamıştır. burada alttan gelen denildiğinde anlamamız gereken toplumun alt kesiminde gerçekleşen sınıf mücadeleleridir. türk devrimi halkın ayaklanıp yönetime el koyması sonucu olarak sınıf farklılıklarından kaynaklı olarak gerçekleşen bir devrim değildir. bu anlamda ilk etapta türk devrimini toplumsal devrimler kategorisine sokamıyoruz. çünkü halk yönetime el koyup siyasal sistemde hukuk sisteminde değişimler yapmadı. milli mücadele döneminde kurtuluş savaşı’nın ardından ve vatanın savunmasız kalması sonucu işgaller karşısında direniş hareketiydi. kurtuluş savaşı’nın sonucunda ise yeni bir türk devleti kuruldu. atatürk gerçekleştirdiği inkılaplar ve çıkardığı yeni kanunlarla türk devrimine siyasal bir devrim olma özelliği kazandırır diyebiliriz. çünkü ülkenin yönetim şekli, rejimi ve siyasal kadroların değişmiş olması hem de yukarıdan yani tbmm hükumeti tarafından gerçekleştirilmiş olması yönüyle siyasaldır diyebilirim. fakat türk devrimi bunun devamında toplumsal bir devrim olmuştur. siyasal devrimler aynı zamanda toplumsal değişimi doğurur. eski düzenle bağlar tamamen kopmuştur, devletin yapısı, devlete ait kurumlar, eğitim kurumları, halk(sosyal ve kültürel anlamda) tamamen farklılaşmıştır. sonuç olarak toplumsal bir devrimdir demek skocpol’un da “siyasal dönüşüm ile toplumsal dönüşümün bir arada gerçekleşmesi” tanımını dayanak göstermek daha doğru olacaktır.
 • bir devrim mi yoksa 1908'in devamı olan bir süreç mi olduğu tartışıladursun, fransız devrimi, ekim devrimi gibi devrimlerin aksine net bir tarih verilemeyen vaka.
  (bkz: ahmet kuyaş)
 • politik veya siyasi bir yönetim anlamında sınıf değişimi değildir türk devrimi. bu yüzden bir fransız devrimi veya komünist/faşist devrimler gibi görülemez.

  türk devrimi; osmanlı adı verilen yüzlerce yıllık bir imparatorluğa ve onun yanında duran emperyalist devletlere karşı verilmiş uzun bir mücadelenin sonucudur. ve bu mücadele savaş alanında bitmemiştir.

  dil alanında, din alanında, eğitim alanında, sanayi alanında ve her yerde sürmüştür.

  yüzlerce yıldır kimliği adına hiç bir şey yapılmamış bir milletin kimliğini bulması ve kendisini kul olarak gören insanlardan kurtarılarak modernize edilmesi sürecidir.

  bu bağlamda dünya da yapılmış ve başarılmış aynı zamanda açıkça (yapanı* hak'kın rahmetine kavuştuğu halde) en uzun sürebilmiş devrimdir.
 • (bkz: #55453553)
 • hem batı emperyalizmine hem de doğunun dinsel gericiliğine karşı bağımsızlıkçı, ulus-devletçi, cumhuriyetçi, aydınlanmacı, ilerici, yurttaş milliyetçisi ve laik (seküler) bir türk vatanseverliğidir.

  karşıtları kürd ayrılıkçılar ve islamcılardır.
 • "uçurumun kenarında yıkık bir ülke...türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar...yıllarca süren savaş...ondan sonra içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan,yeni sosyete,yeni devlet...ve bunları başarmak için arasız devrimler... işte genel türk devrimi"

  (bkz: mustafa kemal atatürk)
 • ikincisini dört gözle beklediğimizdir