şükela:  tümü | bugün
 • *bülent tanör'ün kurtuluş savaşıyla tc'nin kuruluşunun tamamına verdiği isim. rus devrimi ve fransız devrimi ile aynı kefeye koyar, mukayese ederdi.
 • hesaplarıma göre 750 yıl sonra felam olacak olan:p hadi ordan!!!
 • türk devrimi büyük bir devrimdir. bir ümmeti alıp bir millet kılmıştır. laiklik, demokrasi, cumhuriyet gibi kazanımlarının yanı sıra, bağımsızlığını koruyacak temel organları getirmiş, hür bir millet doğurmuştur.

  bu itibarla devrimciler bunlara sahip çıkmalıdırlar.

  bu kadarda değil, türk devrimi durmuş değildir, sürmelidir, sürecektir, çünkü atatürk'ün ifadesiyle "durmak demek yenilmek demek, yenilmek demek yok olmak demektir."

  yani belirli bir tabu tanımamaktayız, çağın gerekleri, akıl ile izan, ilim ve fen neyi gerektiriyorsa onu yapmakla yükümlüyüz.
 • (bkz: #55453553)
 • hem batı emperyalizmine hem de doğunun dinsel gericiliğine karşı bağımsızlıkçı, ulus-devletçi, cumhuriyetçi, aydınlanmacı, ilerici, yurttaş milliyetçisi ve laik (seküler) bir türk vatanseverliğidir.

  karşıtları ayrılıkçılar ve kökten dincilerdir.
 • maalesef türk halkının geneline ulaşamamış toplum hayatını tümüyle değiştiren kararlardır.
  osmanlı toplumunda reformların ve modern türk toplumunda inkılap devrimlerin yerleşmemesinin sebebi tarihi açıdan şu şekilde olup: reformların sadece padişaha ve yakınındakilerin ilgisini çekmesi ulema ve ayan kendilerinin yerleşmiş çıkarlarına zarar vereceği düşüncesiyle karşı çıkmışlardır diğer bir açıdan yani sosyo-kültürel açıdan ise türk toplumunun imam-şeyh-padişaha biat etme, tebaa zihniyeti kültüründen kaynaklanan karar alma sorumluluğunu tatmamış olmamaları etkili olmuştur. döneminde ise avrupalı devletlerin ilk olarak magna cartayla başlayan (yıl 1215 evet 1215) demokrasi düşüncesi bizden kat kat ileri gitmesine sebep olmuştur. türk devrimlerinin yerleşmemesinin sebebi ise halk üzerinde etkisini kaybedecek şeyh-hoca çevresinin yalan yanlış iftiralarına inanan halkın devrimleri anlayamaması, feodal beylerin gücümüzü kaybederiz düşüncesi ve devrimlerin özü alan muasır medeniyetlerin üzerine çıkma düşüncesi değil de çıkarılan kanunların muhafazası şeklinde yanlış uygulanan politikalar sonucu devrimleri kötülemek ve karalamak devrimlerin genele ulaştırılamamasın da etkili olmuştur
 • ikincisini dört gözle beklediğimizdir
 • türk devrimi nedir? bu devrim, kelimenin ilk bakışta ima ettiği ihtilal anlamından
  başka, ondan daha geniş bir değişikliği ifade etmektedir. milletin varlığını devam
  ettirmesi için kişiler arasında düşündüğü ortak bağ, yüzyıllardan beri gelen şekil ve
  esasını değiştirmiş, yani, millet, dinî ve mezhebî bağlantı yerine, türk milleti bağıyla kişilerini toplamıştır.

  millet, milletler arası genel mücadele sahasında hayat sebebi ve kuvvet sebebi
  olacak ilim ve vasıtanın ancak çağdaş medeniyette bulunabileceğini bir gerçek olarak
  kabul etmiştir.

  sonuç olarak, millet; saydığım değişiklik ve devrimlerin tabii ve zorunlu gereği
  olarak, toplum idaresinin ve bütün kanunlarının ancak dünyaya ait ihtiyaçlardan
  doğmuş ve ihtiyacın değişme ve gelişmesiyle devamlı olarak değişme ve gelişmesi
  esas olan dünyaya ait bir zihniyeti, hayatı boyunca devam edecek bir idare saymıştır.”

  kaynak: - atatürkçü düşünce sistemi
 • cumhuriyetin kuruluşundan beri daha türk devrimi gerçekleşmedi arkadaşlar
hesabın var mı? giriş yap