şükela:  tümü | bugün
 • toplumun içine düştüğü ilginç bir durum.

  hayat planlarım arasında bir noktadan sonra birçok farklı dalda* üniversite okumak var. hiçbiri meslek edinmek için değil, merakımı gidermek için. üniversiteyi meslek kursu sananları hiç anlamıyorum.
 • oldu canım.her üniversiteye giden bilim adamı olacaktı.basbaya meslek edindirme yeri .arada bir iki kişi çıkıp araştırmasını,deneyini falan yapıyor işte.ya ne olacaktı.bu tüm dünyada böyle.
 • örgün eğitim genelden özele doğru gider.

  örneğin ilk okulda hayat bilgisi ile başlanılan eğitim, üniversitede makine mühendisliğine kadar gidiyor. yüksek lisans yapanlar artık makine mühendisliğinin de alt konularından birisine gidiyor. bu yazılan tezlere göre profesörlük kademesine kadar gider.

  akademik eğitimden çıktığında artık çok özel bir alanda uzmanlaşmış oluyorsun.

  üniversitelerin amacı meslek kazandırmak değildir. insana özel alandaki teorik bilgiyi verir. o bilgi ile ne yapacağı bireye kalmıştır.
 • üniversite, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan, bilimsel araştırmaya yönelik olarak yüksek düzeyde eğitim, öğretim ve yayın yapan, evren ve insanlığa ilişkin sorunlar üzerine düşünen, düşünme yöntemi üreten ve bunları örğencilere aktaran, fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumuna denir. üniversitenin kuruluş amacı meslek edindirmek değildir, zaten adı üstündedir; üniversite meslek edindirme yeri olsaydı meslek okulları, meslek yüksek okulları vb. kuruluşlar olmazdı. bununla birlikte düşünme ve araştırma yöntemlerinin üretilmesi, geliştirilmesi ve aktarılması, ikincil etken olarak öğrencilerin mesleki hayatına da olumlu katkı yapar. ancak kapitalist eğitim mantığı bu katkıyı kariyerist mantık anlayışı çerçevesinde, üniversitenin birincil işlevi olarak algılar ve algılatır. işte bu nedenle gayet yanlış bir yönelim olmakla birlikte, üniversite eğitimi meslek edindirme amaçlı bir program olarak algılanır.

  tıp fakültesinden mezun olanlar doktor olurlar evet, ama tıp fakültesinin amacı tıp alanında araştırma yapmak, yaklaşımlar geliştirmek, bu yaklaşım ve araştırmaların sonuçlarını yeni gelen nesillere aktarmaktır. mühendislik fakültelerinden mezun olanlar mühendis olur evet, ama mühendislik fakültelerinin kuruluşundaki birincil amaç piyasaya eleman sağlamaktan ziyade, ilgilenilen alana ilişkin insanlığın karşılaştığı günlük veya evrensel sorunları formel bilimlerden yararlanarak çözümlemek için yöntemler geliştirmek, bunun için disiplinler oluşturmak, fakültelerde okuyan genç beyinlere, model oluşturabilmeleri için bir bakış açısı kazandırmaktır.

  bu bağlamda, meslek edinmek üniversite eğitiminin ikincil fonksiyonudur ve asıl kuluş amacı meslek edindirmek değildir.