şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: virtual gm)
 • gümrüklerler ilgili yeni bir sistemdir
  teyit edilmiş brüt ağırlık beyanı (vgm) olarak geçer
  konteynerlerde taşınan yüklere ait ağırlıkların hatalı bildirilmesinin sonuçları çok ağır olabilmektedir. konteyner içinde taşınacak olan yüklerin bildirilen ağırlıkları ile mevcut ağırlıkları arasındaki fark gözden kaçtığında, yapılacak yükleme planı uygunsuzlukları veya uygun olmayan elleçleme cihazları kullanılacağından, gemi tehlikeye düşebileceği gibi mürettabat ve kıyı personelinin de hayatı tehlikeye girmektedir.
  yük ağırlıklarının hatalı bildirilmesini engellemek için, deniz güvenlik komitesi (maritime safety committee/msc) 17-21 kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdiği 2014 doksandördüncü oturumunda solas yönetmeliğine vı/2 maddesini ekleyerek bir değişiklik yapmak kararı almış ve yüklenmiş olan konteynerlerin brüt ağırlıklarının teyit edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
  solas değişiklikleri temel iki yeniliği getirmiştir.
  - yükletenler (shipper), geminin yükleme planlarının yapılmasına başlamadan uygun bir zaman önce olacak şekilde kaptan veya temsilcisine ve terminal temsilcisine, teyit edilmiş olan brüt ağırlığı içeren yükleme belgesini vermekle sorumludur; ve teyit edilmiş brüt ağırlık, dolu konteynerlerin gemiye yüklenmesi için bir ön şart olmuştur.
  solas değişikliğine göre, iki ayrı türlü tartma yöntemi getirilmiştir.
  - metod 1: bu metoda göre, dolu konteynerin sertifikalı ve kalibre edilmiş olan bir kantar ile tartılması veya
  - metod 2: bu metoda göre ise, tüm paket ve yük kalemlerinin, paletleri, sağlamlaştırma ve sıkıştırma malzemeleri de dahil olmak üzere ayrı ayrı ve konteynerin dolumunun tamamlandığı devletin otoritelerince sertifikalandırılmış kantarlarda tartılması ve buradan elde edilecek toplam ağırlığa konteynerin dara ağırlığının eklenmesi şeklindedir.
  teyit edilmiş brüt ağırlık, kaptana veya temsilcisine ve terminal temsilcisine yükleme belgelerinde iletilecektir. ayrıca, yükleten tarafınca verilen yükleme talimatlarında verilebileceği gibi ayrı bir şekilde de iletilebilir. (örn. yükletenin bulunduğu yer ile terminal arasındaki yol üzerinde bulunan bir tartı istasyonundan alınacak tartı fişlerinin de eklendiği bir beyan). bu beyanlar, hangi şekilde iletilirse iletilsin, yükletenin yetkili temsilcisi tarafınca imzalanmış olmalıdır.
 • ilk başlarda çok sorunlu bir uygulamaydı. gereksiz yığılma ve zaman kaybına sebep oluyordu. sanıyorum biraz aşıldı bu. ama kendi onaylı kantarı olmayıp ta bu hizmeti limandan alan ihracatçılar için büyük bir ilave maliyet. konteynır başına alınan vgm tartım masrafı maliyetlere çok büyük bir yük bence. ihracatçı firmalar açısından buna bir çözüm bulunmalı.
 • çok da pahalı olmadığını düşündüğüm bir masraf. konteyner başı 30 dolar istiyorlar. koca konteyner mal gönderiyorsun o kadar da masraf et be kardeşim =)
 • türkiye bu uygulamada en iyi adaptasyon gösteren ülkelerden biri olmuştur. sistem devreye girdiğinde kısa bir süre limanlarda tıkanmalar yaşandı fakat liman dışarısındaki sertifikalı kantarlar sayesinde yoğunluk azaldı. ayrıca maliyeti de fazla değildir. limanlarda ödediğimiz tutar 20 dolar + kdv. dışarıda tartım yapılırsa daha ucuza mal oluyor.
 • an itibariyle 2020-2021 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklanmıştır. tabi ki bana bu sene de çıkmadı.

  link: vgm
hesabın var mı? giriş yap