şükela:  tümü | bugün
 • sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde sıkça kullanılan sözcüklerden biri. artık her konuda bir yönetim kelimesi geçiyor.

  (bkz: süreç yönetimi)
  (bkz: pazarlama yönetimi)
  (bkz: üretim yönetimi)
  (bkz: işletme yönetimi)
  (bkz: lojistik yönetimi)
  (bkz: tedarik zinciri yönetimi)
  ...

  çoğaltmak mümkün. hepsinin ortak noktası yönetim ifadesi. bu ifadenin de 5 önemli işlevi var. bunlar;

  (bkz: planlama)
  (bkz: organize etme) = örgütleme
  (bkz: yöneltme)
  (bkz: koordinasyon) = eşgüdümleme
  (bkz: kontrol)
  ...

  yukarıdaki 5 işlevi kullanarak tüm ... yönetimi gibi kavramların tanımını yapmak mümkün.
 • başkalarına iş gördürme, başkalari aracılığı ile iş başarma süreci. planlama, örgütleme, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinden oluşur. ingilizcesi management dir. belli hedeflere başarı ile ulaşmak için yapılan planlama, örgütleme ve denetleme faaliyetlerine denmektedir. ayrica (bkz: yonetim sinerjisi), (bkz: yonetim felsefesi)
 • bir gruba bağlı kişilerin tek tek gösterdiği çabaların ortak bir amaca doğru yöneltilmesine yol gösterme,önderlik etme ve denetimini sağlamadır.
 • "insanlar vasıtasıyla birşeyler elde etme sanatı"
  "örgüt üyelerinin çabalarını planlama, örgütlendirme ve kontrol şke konulmuş örgüt hedeflerine ulaşmak için diğer örgütsel kaynakları kullanma süreci"
 • insani eylemlerin bir amaca yönelik olması varsayımı altında bireylerin bu amaçlardan bağımsız seçim yapma hakkına ve imkanına sahip olmasından kaynaklanır. eğer bireyin "amaca rağmen, amaca aykırı" eylem üretme kapasitesi olmasaydı, insan için yönetim sadece başbaşa verip bir amaç üretmeye indirgenebilirdi.
 • yönetim kelimesinin etimolojik kökeninin fransızca “manage” kelimesiymiş. kelimenin türkçe karşılığı “at eğitimi, bu eğitimin yapıldığı yer, binicilik.” yani, yönetim kelimesinin kökeni “at eğitimi, atı gem aracılığıyla yönlendirmek, çekip çevirmek.”

  türkçede ise yönetim kelimesi arapça kökenli ve “yön verme, çekip çevirme, yönlendirme” anlamında.

  yönetim ile yönetilen kelimeleri arasındaki bağlantıya gelince:

  emek kelimesinin fransızca karşılığı olan “travail” kelimesi, nallanırken güçlük çıkaran atları yerinde tutan bir aletin adı olan “tripalium”dan gelmekteymiş. bu alet daha sonra orta çağ’da engizisyon mahkemelerinde suçlanan kişilere suçlarını itiraf ettirmek amacıyla işkence aleti olarak kullanılmış. bu kökenden türetilen ve çalışan anlamına gelen “travailleur” kelimesi, iş gören (çalışan) anlamında kullanılmadan önce işkenceci anlamında kullanılmış.

  yani yönetim ve çalışan kelimelerinin etimolojik kökeni arasında ilişki pek bir anlamlı.
 • san'atların en eskisi, bilimlerin en yenisi olarak tanımlanır.
 • konuyla ilgili fuko der ki: "şayet batı medeniyetinin yarattığı özne formunun soybilimsel analizi yapılacaksa, tahakküm teknolojilerinin yanı sıra kendilik teknolojileri de, daha doğrusu, bu iki tip teknoloji arasındaki etkileşimler de hesaba katılmalıdır. bir başka deyişle, böyle bir analiz için hem bireylerin birbirlerine karşı kullandıkları tahakküm teknolojilerinin bireylerin kendi üzerlerine uyguladıkları süreçlerle buluştuğu noktalar, hem de kendilik tekniklerinin baskı ve tahakküm yapılarına entegre olduğu noktalar gözönüne alınmalıdır. işte bu ikisinin kesişme noktası, yani bireylerin başkaları tarafından yönetilme biçimleriyle bireylerin kendi kendilerini yönetme tarzlarının kesişme noktası adına yönetim dediğimiz şeydir. kelimenin en geniş anlamıyla insanları yönetmek, onları, yönetenlerin yapmalarını istedikleri şeylere zorlamak değildir; insanları yönetmek tahakküme kaynaklık eden teknikler ve benliğin kendi kendisini oluşturmasını veya ıslah etmesini sağlayan süreçler arasındaki hem zıt hem tümleyici çok yönlü bir dengedir."
 • bir toplumu ya da devleti yoneten kurum. kurallarin yaratilmasi ve uygulanmasi ile ilgilenen kurum.
  cogunlukla hukumete de yonetim denir. ama genel anlami ile sadece hukumet degil, yargi ve yasama da yonetimin parcasidir