şükela:  tümü | bugün
 • dil mühendisi
 • büyük önderin çok önem verdiği türk dili üzerinde yaptığı çalışmalar nedeniyle, atatürk'ün büyük sevgisini kazanmış bu nedenle kendisine dilaçar soyadı verilmiş ermeni kökenli türk yurttaşı,değerli bilim adamı.
 • agop dilaçar'ın kaya türkay tarafından yazılmış ve türk dil kurumu yayınlarından çıkmış biyografisinin kapagında adı yazılmamıstır ve anlam veremedigim bir şeklide a. dilaçar şeklindedir. bakınız tdk tanıtma yayınları . türk diline emek verenler dizisi:19
 • ziya gökalp' in türklük tanımını doğru ama bilimsel olarak eksik bulan bir kemalist. gökalp türkçülüğünü ırkçı olmadığı için tamamlanmamış görmekte imiş ve bu ırkçı yönü kemalizmin tamamladığını düşünmekte imiş. bu tanımda kendisinin kemalist oluşunu nasıl açıkladığı gerçekten meraka değer bir husustur;

  "bunu (birlik bağı) hakikate ve ilme uygun olarak tamamlayan kemalizm türkçülüğü olmuştur. kemalizm türkçülüğü, ziya gökalp türkçülüğünü reddetmez, tamamlar. ziya gökalp için, menşe birliği mevzubahs değildir; yabanı kaynaktan gelen fakat türk kültürüne temessül eden ve onunla kaynaşan her şey türk' tü. kemalizm türkçülüğüne göre ise, "her türk asıllı olan türk' tür." (1)

  (1) agop dilaçar, "alpin ırk, türk etnisi ve hatay halkı", chp konferanslar serisi, kitap 19, ankara: recep ulusoğlu basımevi, 1940, s.6-7, aktaran: nazan maksudyan, türklüğü ölçmek, 1. baskı, metis yayınları, mayıs 2005, s.81
 • 1984'te olumu uzerine tdknin taziye yazisinda ilk ismi sakincali (!) oldugu icin sansure ugrayarak a. dilacar olarak anilmaktadir.
 • trt ölüm haberini, "dil bilimci adil açar vefat etti" şeklinde duyurmuştur.

  tüm ömrünü kemalizmin idealleri ve saçma sapan dil teorileri peşinde koşarak harcamasına rağmen ismi sakıncalı bulunup sansürlenmiştir.
 • murat bardakçı'nın yazısına göre, atatürk'ün de imzasını tasarlayan, kaligrafi sanatçısı. 5 imza tasarlamış, atatürk bir tanesini seçmiş.

  bu tür değerli insanların hayat hikayeleri, anıları niçin araştırılmaz, yayınlanmaz merak ederim.

  kaynak: 06 temmuz 2009 habertürk gazetesi, murat bardakçı.

  not :
  bu konuda bazı kişilerin, "atatürk'ün imzasını bir ermeni tasarlamaz; atatürk'e imzasını bir ermeni mi öğretti yani" gibi saçma ve ırkçı tepkilerini internette okuyabilirsiniz.
  atatürk'ün titiz ve metodik kişiliğini düşününce; imzasını bir sanatçıya tasarlatmış olması hiç uzak bir ihtimal değil. hatta bu, atatürk'ün her ayrıntıyı düşünen, sanata ve sanatçıya saygı duyan kişiliğinin bir örneği olarak gösterilebilir. tarihte imzasını sanatçıya tasarlatan bir başka devlet adamı var mı? her geçen gün kemal atatürk'e olan saygı ve hayranlığım artıyor.
 • agop bey'den kemalist ırkçılık tanımı:

  “..kemalizm türkçülüğü, ziya gökalp türkçülüğünü reddetmez tamamlar. ziya gökalp için menşe birliği mevzubahs değildi, yabancı kaynaktan gelen fakat türk kültürüne temessül eden ve onunla kaynaşan her şey türktü. kemalizm türkçülüğüne göre ise “her türk asıllı olan türktür”; yabancılaşmağa yüz tutmuşsa, onu tekrar kültürüne döndürmeli, zira o türkün malıdır…
  …ethnide mümeyyiz vasıf olarak somatik, lengüistik veya kültürel vasıflardan her hangi biri hakim olabilir. somatik bir topluluk ise “ırk” (race) denilen ana esasa istinad eder… bütün reel topluluklarda somatik unsur esastır. t.c. sadece siyasi bir topluluk olmadığına göre, onun bünyesinde diğer iki topluluk şekillerini tetkik edelim. ziya gökalp türkçülüğünde… tam bir etni mefhumu yoktu, çünkü somatik amil nazarı itibara alınmamıştı… kemalist türkçülük ise, hem somatik hem ırk hem etni esaslarına istinad ediyor; kültür bahside dine büyük bir rol bırakmıyarak, onun oynıyacağı kültürel ve milli rol, başka amillerle telafi edilmiş bulunuyor. bu ekolü kuran ebedi şefimiz atatürk olmuştur…
  ….bugün hatay’da arapça konuşan halk aslen türk olup… kemalizm türkçülüğü bugün onlara kendi öz benliklerini, öz meşelerini bildirmiş ve onun içindir ki, ebedi şefimiz atatürk, yalnız ırk değil, etni ve kültür bakımından dahi türk olan hatay’ı türkiye cumhuriyetinin hudutları içine almayı tasarladı...” – agop dilaçar, 1940, alpin ırk, türk etnisi ve hatay halkı (akt. suavi aydın, 2003, 30'ların tezlerine geri dönüş: anadolu'da proto-türkler, toplum ve bilim, sayı 96, s.15)

hesabın var mı? giriş yap