şükela:  tümü | bugün
 • atelektazi akciğerlerin yetersiz genişlemesi veya daha önceden genişlemiş akciğerin çökmesi ile göreceli olarak daha az hava içeren akciğer dokusunun oluşmasıdır. anlamlı atelektazi oksijenlenmeyi azaltır ve enfeksiyona zemin hazırlar. edinilmiş atelektazi ile daha çok erişkinlerde karşılaşılır ve obstrüksiyon, kompresyon ve kontraksiyon atelektazi olmak üzere ayrılabilir.

  (bkz: kompresyon atelektazisi)
  (bkz: kontraksiyon atelektazisi)
 • doğumla veya daha sonradan akciğerin ya da bir kısmının tam büyüyememesi ; hava keseciklerinin genişleyememesi. ya da önceden genişleyen akciğerin geriye doğru büzüşmesi durumu.

  bazı sebeplerden ötürü (tümör, yabancı cisim vs) solunum yolunun tıkanarak hava alamaması ve buna mukabil içerideki havanın emilme suretiyle kana karışması veya biraz tersi bir durum olarak ; solunum yolunun açık olmasına rağmen akciğere dıştan anormal basınç oluşu nedeniyle gelişen atelektazi. diğer adı katlanmış akciğer sendromudur.
 • yağ metabolizması sorunları nedeniyle surfaktan eksikliğine bağlı, alveolların yüzey geriliminin artması ve bu sebeple alveolların birbirlerine yapışarak, oksijen transferini yapamamasına, akciğerin havasız kalması ve neticesinde akciğer dokusunun çökmesine neden olan hastalıktır. sadece yağ metabolizması sorunları değil birçok sebebi olabilir, bronşların çevresindeki bir tümör, solunum yollarında bir cisim, akciğerde bir yaralanmadan da kaynaklanabilir. göğüste ağrı, sebebi açıklanamayan ateş, kısa nefes ve öksürük genel semptomlar arasındadır.
 • akciğer dokusunun bir kıs-mının veya tümünün kollabe olması, havasız kalması, büzülmesine denir. akciğerlerdeki bronşların herhangi bir düzeyde tıkanmaları bu olayı yaratan nedenlerin başında yer almaktadır. ilaç tedavisi ve oksijen desteği sağlanması da bu rahatsızlığın tedavileri arasındadır.
 • karın cerrahilerinde operasyon sonrası, erken ateşin en sık sebebidir.
 • ing: atelectasis
  yunanca : ateles; eksik. ektasis; uzama, gerilme

  akciğerin fetal durumu; marjinal pnömoni; apnömatozis. kan dolaşımı normal olduğu halde akciğerin havalanmasının tam olmaması ya da hava kaybetmesiyle karakterize pulmoner alveollerin zayıflamasıdır.
 • (bkz: pnömotoraks)
 • kısaca akciğerdeki hava boşluklarının genişleme yeteneklerinin kaybıdır. kollaps olarak da bilinir.
  sonuçta hipoksi ve enfeksiyona yatkın bir ortam oluşur.
  temelde 4 tipi vardır.
  -rezorpsiyon atelektazisi bir obstrüksiyon nedeni ile hava yollarına hava ulaşamaması ve ulaşamadığı kısımdaki havanın rezorbe olması ile oluşan ve en sık görülen tipidir. en sık cerrahi operasyonlar (batın bölgesinde kolektomi gibi) sonrası mukus tıkaçları ile olur. bu nedenle bu tip operasyonlardan sonraki günlerde hastaların sırtına vurulur. öksürmesi istenir. triflo denilen cihazlar kullanılır. operasyon sonrası 1-2. günlerde ortaya çıkan ateşin en sık nedeni de bu atelektazidir. mukus dışı sebepleri arasında tümör ya da yutulan yabancı cisimler sayılabilir.
  -kompresyon atelektazisi plevral kavitede biriken sıvı, kan gibi maddeler nedeni ile akciğerin mekanik basısı sonucu olur. en sık nedeni konjestif kalp yetmezliğidir.
  -kontraksiyon atelektazisi skarlar nedeni ile olur ve geri dönüşsüzdür. radyasyon, granülomatöz hastalıklar buna neden olabilir.
  -mikroatelektazide sürfaktan eksikliği nedeniyle akciğerler genişleyemez. non-obstruktif atelektazi olarak da bilinir. respiratuar distress sendromunda görülür.

  akciğer filmi tanıda yeterlidir. bilgisayarlı tomografi de gerektiğinde kullanılabilir.
  tedavi altta yatan sebebin ortadan kaldırılması ile yapılır.
 • en sık rezorpsiyon atelektazisi görülür. en sık sebebi de post-op mukus tıkacıdır.

  tüm atelektaziler reversible biri hariç. kontraksiyon atelektazisi irreversible.

  mikroatelektazi diğer adı non-obstruktif atelektazidir.sebebi de sürfaktan yetmezliğidir

  edit: imla+ baştan yazma.
 • atelektazi'de :

  1- o taraf akciğerde dansite arttığı için düzgün sınırlı kalsifikasyon görüntüsü olur.

  2- o taraf diyafram daha da yükselecek.

  3- kot aralığı daralacak.

  4- mediasten de atelektetik tarafa yer değiştirecektir.