şükela:  tümü | bugün soru sor
 • balkanlarda balkan savaşında işgal edilen bölgelerdeki müslümanların savaştan önceki ve sonraki nüfusları ele alındığında, 100 yıldır görmezden gelinen büyük bir insanlık suçu ortaya çıkar. osmanlı'nın 1906 yılı nüfus istatistiklerine göre makedonya'da 1 milyon türk, 750 bin de arnavut olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin müslüman (selanik'te 485 bin, kosova'da 752 bin, manastır'da 460 bin). ulahlar ve sırplar da dahil olmak üzere 627 bin rum, 575 bin bulgar, 200 bin civarında da yahudi, ermeni, katolik ve protestan bulunuyordu. avrupalı kaynaklar da müslümanları 1 milyon 200 bin ila 1 milyon 500 bin arasında gösteriyordu. ama avrupalılar, hıristiyanların toplam nüfusunu biraz daha fazla göstermeye gayret ediyorlardı.

  balkan savaşları'ndan önceki nüfus hareketlerini de hesaba katan mccarthy, yeni göçlerle 1911'de makedonya'yı oluşturan üç vilayette (kosova, manastır ve selanik) müslümanların iki milyona ulaştığını söylüyor. osmanlı rumeli'sindeki diğer müslümanların sayısının da (edirne vilayetinde 760 bin, yanya vilayetinde 245 bin, işkodra vilayetinde 218 bin olmak üzere) 1 milyon 223 bin olduğunu hesap ediyor. buna göre balkan savaşlarından önce osmanlı avrupa'sı denen rumeli topraklarında (arnavutluk ve bosna hersek hariç) toplam 3 milyon 242 bin müslüman (türk, arnavut, boşnak, pomak, çerkez) yaşıyordu. bulgarların sayısı 1 milyon 220 bin (makedon ve sırplar, bulgar nüfusu içinde sayılıyor), rumların ise 1 milyon 558 bin idi. müslümanlar tek tek her vilayette ve bölgenin tamamında mutlak çoğunluğu ellerinde tutuyorlardı.

  savaşla birlikte edirne vilayeti dahil osmanlı toprakları tamamen işgal edildi. daha sonra osmanlılar edirne'yi kurtardı ve buradaki bulgarlarla, bulgaristan'da kalan türklerin bir kısmı mübadele edildi. 1911 yılı istatistiklerine göre hesaplandığında yunanistan, bulgaristan ve sırbistan tarafından işgal edilen bölgelerde bulunması gereken müslüman nüfus 2 milyon 315 bindi.savaşın başladığı 1912 yılından itibaren osmanlı topraklarına (anadolu ve trakya'ya) sağ salim ulaşabilmiş sürgün sayısı 413 bin 922 kişiydi. türk-yunan mübadelesi gereğince, 1921-1926 yılları arasında gelen göçmen sayısı da 398 bin 849 idi. bu da balkanlar'dan türkiye'ye 1912'den 1926'ya kadar toplam 812 bin kişinin ulaştığını gösteriyordu. bulgaristan, sırbistan ve yunanistan'da 1920'li yıllarda yapılan sayımlar ise buralarda kalan müslüman sayısını 870 bin olarak veriyordu. bunlar, türkiye'ye sığınanlarla birlikte 1 milyon 682 bine ancak ulaşıyordu. bu savaştan önceki miktardan (2milyon 315 bin) düşüldüğünde 632 bin kişinin kayıp olduğu ortaya çıkıyordu.

  kayıpların tümünün katledildiği, açlık ve hastalıklara kurban gittiği kesindi. savaşlarda ölen, esirken öldürülen on binlerce asker ile devlet görevlisi olduğu için balkan nüfusundan sayılmayan binlerce kişi bu sayılara dahil değildi.sonuçta balkanlar'daki müslüman nüfusunun yüzde 35'i sürülmüş, yüzde 27'si kıyıma uğramıştı. kalanlar artık azınlıktaydı. ''ırklar savaşı'' meyvesini vermiş, yüz yıla yayılan etnik temizlik hareketi sonucunda türkler, balkanlar'ın hayatından tart edilmişti. *
 • (bkz: #74238309)

  alt üst soy bilgisi sayesinde vahameti açıkça ortaya çıkan durum.
  bugünkü türkiye'nin neredeyse yarıya yakını sürülmüş, zorunlu göçe tabi tutulmuş insanların çocukları!

  kendinize sorun, dedelerinize ne battı da bu kadar insan öz yurtlarından göçmek zorunda kaldı ?
  ermeni tehciri için hesap sorma gayesi güdenler, ondan çok daha korkunç, büyük dedelerinizin tehciri ve katliamı için de hesap soracak mısınız ?

  öldürüldük ey halkım!

  başka sözüm yok.

  (bkz: girit etea köyü katliamı)
  (bkz: balkanlarda unutulan türk soykırımı)
  (bkz: balkanlarda yaşanan türk soykırımı)
  (bkz: 93 harbi)
  (bkz: imparatorluğun en uzun yüzyılı)
  büyük kafkas sürgünü
  (bkz: çerkes sürgünü)
  (bkz: kırım tatar sürgünü)
  (bkz: 1989 göçü)