akincibeyi

  • azimli
  • mülayim ama sempatik (530)
  • 4933
  • 25
  • 7
  • 0
  • evvelsi gün

deniz gezmiş'i kemalist sanmak

belki şunlarla alakalı bir düşüncedir:

"baba, sana her zaman müteşekkirim. çünkü kemalist düşünceyle yetiştirdin beni. küçüklüğümden beri evde kurtuluş savaşı anılarıyla büyüdüm. ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. baba biz türkiye’nin 2. kurtuluş savaşçılarıyız. elbette hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. tıpkı 1. kurtuluş savaşında olduğu gibi. ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız. ve bir gün mutlaka yeneceğiz onları..."

--------------------------------------------------------

"...iddianamede geçen ve bana affedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım, ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve halka ve orduya karşı kullanırım, şeklinde beyanda bulunmadım.

öteden beri arzetmiş olduğum gibi, bu ülkede anayasa'yı en fazla savunanlar bizleriz. anayasa'yı ihlal edenlerse ortadadır. anayasa'nın uygulanmasını isteyen gene bizleriz. anayasa'yı uygulamayan yavuz kimselerse hâlâ ortadadır. ve yine o kişiler bizim kellemizi istemektedirler.

iddia makamı bizim vermekte olduğumuz bağımsızlık savaşına karşıdır. türkiye cumhuriyeti anayasasına karşı, reformlara karşıdır. onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır. bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil, sizlersiniz ve sonunda idam isteği ile buraya getirildik.

türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk, varlığımızı türkiye halkına armağan ettik. bunun aksini iddia edenler vatan hainidir. biz stratejik olarak düşüncelerimizi hiçbir zaman saklamayız. hangi şartlar altında olursak olalım bunu açıkça söyleriz. düşüncelerimizi mezara kadar götürürüz. nasıl burada namluların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsak, düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade ederiz.

tarih evvelce bunu yapanları nasıl temize çıkarmışsa bizi de temize çıkaracaktır. buna da inanıyoruz. profesyonel devrimci bugünün türkiye'sinde kendini hayatı boyunca türkiye'nin bağımsızlığına adayan kimsedir. fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar önceleri atatürkçü geçinirken, onun fikir ve şahsiyetini de küçük görmeye başladılar şeklinde ve sadece mustafa kemal tarafını beğeniyorlardı şeklinde bir cümle mevcuttu. bunu kesin olarak reddediyorum, asla kabul etmiyorum. diğer yurtseverler de bunu kabul etmez, bu kasten tahrif edilmek isteniyor, gerçekler örtülmek isteniyor. bu cümle art niyetle hazırlanmıştır. bu memlekette mustafa kemal'e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizleriz.

35 milyon metrekare vatan toprağı işgal altında iken bizim milli bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür. mustafa kemal sağ olsaydı bugün çok şaşırırdı.hareketimiz tamamen anayasal bir harekettir. anayasanın başlangıç ilkesinde belirtilen ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık. bu sebeple anayasal bir davranışta bulunduk.

yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. halen de bu inancı taşıyorum. türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple amerikan emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik. bundan dolayı ölümden korkmuyoruz. onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının telaşına düşsün ve ben 24 yaşındayken kendimi türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum."

-deniz gezmiş-
--------------------------------------------------------

bir de liboş kanadın yükselen yıldızı, göğüs kıllarının helin avşar'a verdiği röportajla ünlenen büyük taraf yazarı rasim ozan kütahyalı'nın söyledikleri var tabi. yani deniz gezmiş'i kemalist sanmak ulusalcı veya kafası güzel olmayı gerektirmiyor. rasim ozan kütahyalı yeterliliğinde birisi bile olsanız bu durum aklınıza gelebiliyor. yaa, işte böyle.

http://www.taraf.com.tr/makale/1996.htm

hayır, sanki kemalist olunca küfür edilmiş, devrimciliği zedelenmiş oluyor deniz gezmiş'in.
benim gözümde kendisi atatürk'ün bursa nutku'nu hakkıyla anlayabilmiş gerçek bir devrimcidir. hataları yok muydu? elbette vardı. ancak bu hatalar deniz gezmiş'in özünde ülkesinin tam bağımsızlığını isteyen bir devrimci olduğu ve mustafa kemal'i kendisini asan ve kemalistiz diyerek darbeler yapan kişilerden çok daha ileri düzeyde anladığı gerçeğini değiştirmiyor.

devamını okuyayım »