bilinc altimda kalanin cani ciksin

  • 184
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

antijen sunumu

sitozolde bulunan veya ekstrasellüler çevreden internalize edilmiş protein antijenlerin peptidlere dönüştürülerek mhc moleküllerine yüklenmesi ve t lenfositlerine sunulması sürecidir.

sitozolde bulunan protein antijenler sınıf 1 mhc molekülü ile sunulur ve cd8+ t hücreler tarafından tanınır, ekstrasellüler çevreden internalize edilmiş protein antijenler ise sınıf 2 mhc molekülü ile sunulur ve cd4+ t hücreler tarafından tanınır.

proteasomelarda degrade edilen proteinler sınıf 1 mhc molekülü için peptid sağlar, endo-lizozomlarda degrade edilen proteinler sınıf 2 mhc molekülü için peptid sağlar.

sınıf 1 mhc molekülü ile sitozolde bulunan proteinlerin işlenmesi ve sunulması:

sitozolik proteinlerin kaynağı;
bakteriyal sekretör mekanizmalar ile sitozole enjekte edilmiş olabilir, bazıları hücreler tarafından sentezlenir, bazıları sitozole fagositozla alınır ve taşınır, virüslerin ürüleri olabilir.

proteinlerin proteasomelarda sindirimi:
proteosomelar multiprotein enzim kompleksleridir ve proteolitik aktivite gösterir, protein antijeni peptidlere dönüştürür.

peptidlerin endoplazmik retikuluma taşınması:
peptidler endoplazmik retikuluma taşınır ve yeni sentezlenmiş sınıf 1 mhc ile bağlanır. peptidlerin er'ye iletilmesi tap(transporter associated with antigen processing) ile gerçekleşir. tap, tapasin(tap-associated glycoprotein) ile etkileşir. tapasinin yeni sentezlenmiş sınıf 1 mhc molekülüne yüksek afinitesi vardır ve tap ile sınıf 1 mhc molekülünü bir araya getirir.

peptid-sınıf 1 mhc kompleksinin oluşması:
tap aracılığı ile endoplazmik retikuluma giren peptidin sınıf 1 mhc molekülüne bağlanması için erap(endoplasmic reticulum aminopeptidase) ile trimlemesi yapılır. ardından peptid sınıf 1 mhc molekülüne yüklenir, böylece tapasin ile sınıf 1 mhc molekülünün afinitesi sona erer. peptid-sınıf 1 mhc kompleksi hücre yüzeyine taşınmak üzere endoplazmik retikulumdan çıkar. sınıf 1 mhc molekülü peptid ile kompleks oluşturmamış ise veya yanlış katlanma var ise protesomelar tarafından degrade edilir.

peptid-sınıf 1 mhc kompleksinin hücre yüzeyinde ekspresyonu:
peptid-sınıf 1 mhc kompleksi yapısal olarak stabildir ve hücre yüzeyinde eksprese olur. peptid-sınıf 1 mhc kompleksi endoplazmik retikulumdan çıktıktan sonra golgiye gelir ve ekzositik vezikül ile hücre yüzeyine taşınır, son olarak cd8+ t hücre tarafından tanınır.

henüz sınıf 2 mhc molekülü ile antijen sunumunu çalışmadım, çalıştıktan sonra girimi editleyeceğim.

devamını okuyayım »