demlik

  • 382
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

kürt kokusu

yıldırım türkerden bir alıntıyı zaruri kılan koku
--- spoiler ---
...tam da bu noktada george orwell'in 'alt sınıflar' üstüne yazdıklarından ödünç alma ihtiyacı duyuyorum. çünkü bize de, atalarımıza da kürtler pis kokar diye öğretildi.
orwell, britanya'nın değişen sınıfsal çelişkilerini anlatırken üst-orta sınıftan gelme bir britanyalı olarak şöyle diyordu: "bize böyle öğretildi: alt sınıftan insanlar kokar. bu noktada da, şurası çok açık ki aşılamaz bir hudut söz konusu. çünkü, hiçbir hoşlanma ya da hoşlanmama duygusu 'fiziksel' bir duygu kadar temelli değildir. irk nefretinin, dini nefretin, bilgi, duygusal örgütlenme, eğitim farkının, hatta ahlaki ilkelerdeki farkların bile üstesinden gelinebilir ama fiziksel tiksintinin üstesinden gelinemez."
kürtlerin pis koktuğu bilgisiyle mücehhez bir ulus olarak ne kadar demokrat insan kaygılarına aboneysek de gün geliyor kürtlerle konuşurken ses tonumuza ekmeği geç getiren kapıcıyla konuşuyormuşuz gibi bir tını yerleşiyor... (09/04/2007)
--- spoiler ---

devamını okuyayım »