humanist cellat

  • 2362
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

kösedağ savaşı

bu savaşta 80 bin kişilik selçuklu ordusunun içinde zamanın anadolusunun fiks paralı askerleri gürcüler ve trabzon rum imparatorluğu'ndan gelen destek birlikler de vardı. buna karşılık moğol ordusu sadece 30 bin kişiden oluşuyordu. o güne kadar hiç savaş tecrübesi olmayan selçuklu hükümdarı ikinci gıyasettin keyhüsrev(isime bak amk) bir an önce zafer kazanmak edasıyla 20.000 süvarisini birden moğol ordusu üstüne salar. orta asya bozkırlarında turan taktiğinin kralını yapmaya alışkın moğol ordusu sahte bir geri çekiliş ile selçuklu süvarilerini arkadan sarar ve 20.000 süvari anında telef edilir. selçuklu ordusunun en usta birliği süvarilerin yaklaşık 1 saatte imha edildiğini gören diğer birlikler savaş meydanından anadolu'nun içlerine doğru topuklamaya başlar. ikinci gıyasettin keyhüsrev gafili de tüm devlet hazinesini savaş meydanında bırakarak buna dahil olur. hatta haremi moğolların eline düşer. savaşın sonucu selçukluların bitişi ve anadolu'nun moğol etkisine girmesidir. daha önce anadolu'ya girmeye pek gönüllü olmayan moğollar selçukluları bu kadar kolay imha edince karşılarında duracak hiç bir güç kalmaz ve anadolu'nun kimi yerlerinde büyük kıyımlar yaparlar. daha sonra da ikinci beylikler dönemi başlar.

devamını okuyayım »