m0ruzak

  • azimli
  • şamda kayısı (708)
  • 1887
  • 18
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

jean-paul sartre

"nesnelerin bir ters yüzü vardı, insan aklını kaçırdığı zaman bunu görürdü." diyerek, aklımız kaçtığı zaman tutmak için bir şey yapmamamızın, tersiyüzü olan herşeyin asıl suretini görmemizi sağlayacağını öğütlemiş diye düşünüp durduğum düşünür.

belki de edip cansever; "herşeyin tersini taşı(rı)yor yüzün" derken yukarıdaki öğüde uymanın getirdiklerinden dem vurarak, öğüdü verene atıfta bulunuyordu. *

devamını okuyayım »