menumen

  • 1618
  • 17
  • 8
  • 2
  • dün

lozan antlaşması

hala bilmeden saçma sapan soru sorup yorum yapanlara....
her savaştan sonra, önce mütareke yapılır, sonra antlaşma yapılır...
mütareke de ateş-kes ile ilgili şartlar görüşülür ve karara bağlanır...
ordular bir kısım dağılmadan geri çekilir, bundan sonra antlaşma başlar...
biz birinci dünya savaşında kaybedince mondros'u imzaladık... ondan sonra imzalamamız için sevr antlaşmasını önümüze getirdiler. kabul etmediğimiz için savaş tekrar başladı. savaşı kazanınca mudanya ateşkes antlaşması imzalanır. sonra da lozan antlaşması...
lozan'da bazı tavizlerin verilmesinin bir sebebi, bir önceki antlaşmasını kabul etmediğin (sevr) 1. dünya savaşını kaybetmiş olmamızdır.
musulu kerkük adalar trakya bu savaşlarda gitmiştir. bunları alabilmemiz için en basit anlatımıyla tekrar bir dünya savaşı başlatıp kazanmamız gerekiyordu.

devamını okuyayım »
24.07.2013 11:24