neogramsci

  • 399
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 yıl önce

joseph a. schumpeter

evrimsel ekonominin babasıdır. ne kadar econometric societynin kurucu başkanı olsa da, matematikçi değildir ve ekonomiyide sosyal bir perspektiften inceler. turgotun (bkz: anne robert jacques turgot) ekonomik tarihe yaptığı katkıların adam smithten daha fazla olduğunu iddia eder. keynesde dahil, tüm mainstream ekonomistçileri (özellikle david ricardoyu) ekonomiyi sadece birkaç değişken ile çalışmaktan dolayı eleştirir. ve bunun bir bilim değil, sadece beyin jimlastiği olduğunu iddia eder.

schumpeter ekonomik tarihin buluşların, yıkışların, döngülerin birer ürünü olduğunu iddia eder. teorisinin nikolai kondratievi desteklemesi, ve bu teori ve empirik datanın evliliğinden ortaya çıkan şema, neo-marxistlerin hala kullandığı bir metodolojiyi oluşturmuştur. (bkz: world systems teory) (bkz: dünya sistemleri teorisi)

schumpeter markist analizleri sıkça kullanır. sosyalizme marksist olmayan sebeplerden dolayı inanır. onun yaratıcı yıkım (bkz: creative destruction) tezi, kapitalizmin korporatist bir yapı haline geleceğini ve katılaşacağını, bellir bir süre sonra kar edebilmek için bu yapı ile devletin sosyalist bir düzen içerisinde tekrar uzlaşacağını iddia eder. yani sosyalizm de hegemonyanın bir parçası olacaktır.

devamını okuyayım »
20.05.2004 21:18