nereye kadar

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (523)
  • 1929
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 ay önce

türkiye işçi sınıfı

"biz bu ülkenin yönetiminde hiçbir zaman söz ve karar sahibi olmadık.

kamu işletmelerini partilerinin çiftlikleri haline biz getirmedik.

kamu bankalarının kredilerini hayali ihracatçılara, borsa simsarlarına biz peşkeş çekmedik.

kit ürünlerini ucuz girdi olarak avantacı sermayeye biz dağıtmadık.

vergisiz, sigortasız kayıt dışı ekonomiyi biz icat etmedik.

vergi kaçırmanın, üretmeden faiz kıyakçılığıyla yaşamanın yollarını biz göstermedik.

işverenlerin prim borçlarını biz affetmiyoruz.

kaynakları yıllardır amaç dışı alanlarda biz eritmiyoruz.

şimdi batırdıkları kamu işletmelerinden özelleştirmeyle kurtulmaya çalışıyorlar.

bütün bunları imf'ye danışarak, imf'nin isteklerine uyarak yapıyorlar.

binlerce emekçiyi önce işsizliğe sonra da mezarda emekliliğe mahkum etmeye çabalıyorlar.

bu ülkede yaşanan toplumsal çatışmaların sorumlusu da biz değiliz.

kamu çalışanlarının sendikalaşma hakkını biz engellemiyoruz.

2821-2822 sayılı yasaları çıkararak, sendikalaşmanın önüne biz set çekmedik.

sendika seçme özgürlüğünü, grev ve toplusözleşme hakkını biz kısıtlamadık.

düşünmeyi ve düşündüğünü açıklamayı biz suç ilan etmedik. cezaevlerini düşünce mahkumlarıyla biz doldurmadık.

dolaysız siyaset yapma hakkını toplumun en bilinçli, en dinamik, en örgütlü kesimlerinden biz esirgemedik.

ülkemiz insanı insana “kul” yapan ekonomik politikalarla sarsılıyor, toplumumuz bir politik açmazdan diğerine sürükleniyor.

ama her bunalımın faturası emeğiyle geçinen bizlere çıkarılıyor, her açmazın yükü emekçilerin sırtına bindiriliyor.

açılan her ekonomik paket bizi daha da yoksullaştırıyor.

her açmaz demokratik hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasının gerekçesi oluyor.

katılmadığımız kararların, içinde yer almadığımız uygulamaların sorumluluğunu yüklenmeyeceğiz, sonuçlarına katlanmayacağız.

bu ülke yalnızca devleti yönetenlerin, işverenlerin, rantiyelerin ülkesi değil.

bu ülke bizim de ülkemiz.

hepimizin yararlandığı değerleri üretenlerin; kültürümüzü, sanatımızı yaratanların; alınteriyle yaşayanların ülkesi.

geçmişimizle burada var olduk, bugün burada yaşıyoruz, üretiyoruz, geleceğimizi de burada kuracağız.

adaletsizliklerin ve yolsuzlukların boy verdiği bir ülkede, açlık ve yoksulluk içinde yaşamak istemiyoruz." *

devamını okuyayım »
10.04.2007 00:08