quisalas

  • azimli
  • anadolu çocuğu (345)
  • 4606
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

simpleks algoritması

son edindiğim ultra gereksiz bir bilgiye göre dantzig'in 1947'de tasarladığı güzide simplex metodunun ilk uygulaması aynı yılın sonbaharında j. laderman tarafından 9 eşitlik kısıtına sahip 27 non-negative değişkenli bir lineer diet planlama probleminde national bureau of standartta gerçekleşmiş. bu problemi çözmek tam 120 gün sürmüş. vay be.

devamını okuyayım »
04.12.2005 21:48