rap more than words

  • 171
  • 101
  • 25
  • 1
  • bugün

mustafa kemal atatürk

hakkında yapılan binlerce karalama kampanyasına, asılsız ağır ithamlara, türlü yaftalamalara, bir sürü hakaretlere rağmen; halen on milyonların kalbindeki 'tek' adam 'tek' lider, 'tek' cumhurbaşkanı, 'tek' önder, 'tek' başkan.

kurmuş olduğu devlet ve yönetim biçimi, envai çeşit zorluklara, sıkıntılara ve uğraşlara rağmen; 95 yıldır ayaktaysa şayet, hiç şüphesiz kendisi sayesindedir. zira tamamen objektik, eşitlik, hak, hukuk, adalet kavramları çerçevesinde düzenlenmiş bir devlet sistemiyle tüm dünyada emsal olmuştur. (bkz: cumhuriyetçilik) ve (bkz: devletçilik)

sanayileşmeye, tarıma, çevre gelişimine, üretime yönelik yapmış olduğu çalışmalar, ile çoğu akp döneminde olmak üzere kapatılan yüzlerce fabrikaya, bitik hale getirilen tarıma, yok sayılan çevre gelişimine ve artık üretmekten aciz, tüketme odaklı bir toplum hale evrilmemize rağmen; kurmuş olduğu ekonomik düzenin halen ekmeğini yiyen bir akp, yandaşları ve bir şekilde çarkı dönen ekonomi var.

laiklik ilkesi ile dini siyasetten ayırarak, halkın din kavramı adı altında körelmesini engellemiştir. o dönemler objektif ve tarafsız bir kurum olan diyanet işleri bakanlığı'nı kurması ise kendisinin geleceğe dair müthiş öngörülü ve vizyoner bir kişi olmasına örnektir. zira günümüze gelindiğinde bu, daha net ve keskin biçimde anlaşılmaktadır. (bkz: laiklik)

kendisi ne aşırı sol'u, ne de aşırı sağ'ı benimsemiştir. aşırı sol görüşe, en az aşırı sağ görüşe olduğu kadar karşı olmuş ve dik durmuştur. asla fanatik bir politik görüşe sahip olmamıştır. milliyetçilik ilkesi de tam bu noktada anlam kazanmaktadır. bu ilke milli mücadele'ye ışık tutmuş, tüm pes etmişliği ve vazgeçmişliğe karşı kalkınmaya ön ayak olmuş, esarete kafa tutmuş ve zaferin fitilini ateşlemiştir. (bkz: milliyetçilik)

eğitim-öğretim ve bilime yönelik verdiği değer, sunduğu fikirler, yapmış olduğu katkılar, gerçekleştirdiği devrimler ve tüm bu çalışmalarıyla halka farkındalığın, bilinçli olmanın ve genel kültürün perdelerini aralamış, böylelikle uyuyan halkı uyandırmış, güçlü ve ilelebet bir cumhuriyet kurulmasında öncü olmuştur.

o; ne hocalara, ne şeyhlere, ne sarıklılara, ne de şakşakçılara inanmış, önem vermiştir. o; esas önemi çocuklara, gençlere, öğretmenlere vermiş, çocuklara andımız'ı, gençlere gençliğe hitabe'yi, öğretmenlere kendisinin başöğretmen olarak örnek oluşunu, tüm türk halkına ise bağımsızlığı, hür iradeyi, seçme-seçilme hakkını, eşitliği, hakkı, hukuku, adaleti, eğitimi, bilimi armağan etmiştir.

o; zeki, ilerici, vizyoner, liderlik yetisine sahip, sanatsever, idealist, milliyetçi, disiplinli, sabırlı, vatansever bir kişidir. o iyi ki var oldu, iyi ki bu memleketten bir "atatürk" geçti diyebiliyor, dedirtebiliyoruz ve iyi ki bu coğrafyada doğdu da kendisine dair naçizane bir şeyler karalayabilmeme olanak sağladı. o'na müteşekkir olmam yetmeyecek, bilirim. sadece kendisinin izinden gittiğimi, onun fikirleri ışığında yolumu aydınlattığımı ve onu daima seveceğimi bilmesini isterim. çok ihtiyacımız var ona, bu doğru. zira kurduğu bu eşsiz cumhuriyetin yıkılışını ve bu yıkılışta öncü kimselerin her gün kahkahalarını izlerken kahroluyor, içim parçalanıyor ve gözlerimden yaşlar boşanıyor...

fakat aklıma bir sözü geliyor ve ben bir kez daha ölüp ölüp diriliyorum...

"eğer bir gün bana ihtiyaç duyarsanız, size hiçbir şey öğretememişim demektir."

devamını okuyayım »