resureksiyon

  • 2354
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

yay burcu kadını

cogunlugu, birr* cok insanın ya$adıgı ilgi problemini had safhalarda ya$ayan di$i birey türü. cocukluklarında yeterince ilgi görememi$ ya da yeterince ilgi göremedikleri düşüncesi ile büyümü$ oldukları izlenimi bırakacak derecede ilgi dü$künü olabilen, yalnızken (beraber, ba$ba$a iken) ilginize (ve hatta sevginize belki de) muhtac olduklarını söyleyebilmek bir kenara hissettirmekten dahi acizken, topluluk icinde ilgi görebildikleri sürece, (gercekten üzgünüm ama) ilgi bekledikleri ki$iyi görmezlikten gelirler genellikle. ilgi görmekten ho$lanmalarına kar$ın kendilerine ilgi gösteren insanların nelerden ho$landıkları kafalarını asla kurcalamaz. ilgi göremedikleri zamanki masum ve aciz görüntülerine tahammül edip hatta bu hallerine kar$ı icinizde kücücük de olsa bir sevgi duyabilirseniz beraber vakit gecirebilmenizin mümkün oldugunu düşünebilirsiniz. ancak her$eyin sonunda, ve tahmin edebileceginiz gibi kendisine ilgi göstermeyen, hatta deger vermedigini belli etmekten cekinmeyecek cool erkeklerini beklerler, kar$ılarındaki insanın bu ruh hallerini ve ic dunyalarını görmelerine dayanamazlar, cünkü cool erkekleri ile kendi iclerinde (hayal dünyalarında) ya$adıkları ili$ki onlara aradıklarını verir, kendileri kadar hassas veya duygusal insanlarla birlikte olmaya tahammül edebildikleri kısa bir döneme denk geldiginizde burada anlatılanları kendiniz ya$adıgınız ve analiz ettiginizde hakkında ne kadar cok konu$sanız ya da dü$ünseniz dahi bir adım ileriye götüremeyeceginizi anlayabileceginiz bireylerin genelini kapsayan tanımdır ayrıca.

devamını okuyayım »