robinbook hırçın golcü (250)

  • 12239
  • 31
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

vize başvurusunun geri çevrilme nedenleri

istanbul alman ba$konsolosluğu'nda bizzat ya$anmı$ hadise $u $ekildedir:

daha önce iki kere alaman toprağına aslanlar gibi schengen ile giri$ yapmanın vermi$ olduğu emin olma haliyle gerekli evraklar ve istedikleri için otel ve uçak bileti rezervasyonu yapılır. vize günü sabahın köründe kargalarla kahvaltıdan sonra görü$me kabinine girilir camın arkasındaki yetkili bayana $irin olma çabalarıyla birlikte soruları sormasını beklersiniz ama o da ne soru moru yok. surata bakıp evraklara çentik atılır ve tamam diye ba$ını $öyle bir sallar ve orayı terkedersiniz.

bir hafta içinde ups ile gelen kargodan pasaportunuz ve vizenizin reddedildiğine dair bilgi gelir. sebep için arayacağınız telefon yoktur bulununca yetkili bulunmaz ve en sonunda dilekçe ile isteneceğini öğrenirsiniz. dilekçenizi konsolosluğun binasını görmenize rağmen ups ile yollarsınız ve gelen cevap yine bizim siyasilerin söylemine yakın bir zırvalık çerçevesinde olup uluslararası anla$malar gereği ( kim kiminle anla$mı$ türkiye'yi taraf olarak nasıl kabul etmi$ler inanması zor ama neyse bürokrasi deyip geçiverin i$te. ) sebep söyleme haklarının olmadığını beyan eden almanca-türkçe bir yanıt alıp yerinize oturursunuz.

oysaki reddetmelerinin sebebi olarak söylemek istediklerinin $u olduğuna kanaat getiriyor insan:
"-bakın bıdı bıdı bey, siz ki burada 3-5 kuru$a çalı$an biri olarak nasıl olurda iki-üç maa$ınıza denk gelen otel ve uçak bileti rezervasyonu yapabiliyorsunuz? bu, alman dü$ünce sisteminin bize öğrettiği kalıplar dı$ında bir durum olduğundan kabul edilmesi de mümkün olmuyor."

ben de vize sabahı kabinde sorular sorulup derdimi anlatacağım zaman $unları anlatmak için hazırlanmı$, ayna kar$ısında prova yapmı$tım:
"-bakın bıdı bıdı konsolosluk yetkilileri bundan önce schengen alırken bu sisteminiz evrakları iyi okuyamamı$mıydı ki babalar gibi görü$me bile olmadan vizemi aldım. o zaman da 3-5 kuru$a çalı$ıyordum ve otelim 4 yıldızlı uçak biletimde "i.e.t.t.otobüs bileti" fiyatına değildi.

yani bu alamanların sakin dönemlerinde her$eyi ıcık cıcık inceleyip değerlendirdikleri, sıkı$ık zamanlarda ise iyice serdikleri a$ikar olup, buradan sözlük vasıtasıyla kendilerine $unu söylüyorum: gideceğim karde$im yine gideceğim ve size bu entrynin sahibi olarak oralardan kart atacağım.

"robinbook@hotmail.com" adresim burada yazılı. varsa yetkili ve ilgili buyrun bekliyorum. bunları konsolosluğa ups kargo ile yollama zahmetine giremeyeceğim kusura bakmayın, çünkü burada 3-5 kuru$a çalı$ıyorum ve oturduğum yerden gördüğüm binaya 10-15 liraya bir a4 sayfasını gönderecek standardım yok artık. bu da türk dü$ünce sisteminin bize öğrettiğidir karde$.

haa! bu arada: her havuzun dibi halâ aynı....

devamını okuyayım »