sokratesla

  • 424
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 ay önce

schrödinger dalga denklemi

aslında dalga değil difüzyon denklemidir. dalga denklemi olsaydı hem zamana hem de uzaya göre ikinci dereceden kısmi türev içermesi gerekirdi. oysa uzaya göre iki, zamana göre birinci derecedendir. bu da difüzyon denkleminin alamet i farikasıdır.

dalga denklemi olarak anılıyor oluşunun nedeninin, sisteme dair bilgileri içeren fonksiyona dalga fonksiyonu denmesinden ileri gelen bir karışıklık oluşu muhtemeldir.

devamını okuyayım »