stolenegg

  • 1031
  • 18
  • 3
  • 0
  • 4 gün önce

biseksüellik

kinsey skalası'ndaki tabloya göre iki uç heteroseksüeller ve homoseksüeller var. aradaki herkes saf biseksüel (eşit düzeyde heteroseksüel ve homoseksüel) olmasa da biseksüeldir. belki hayatı boyunca heteroseksüel ilişkiler kuracak, özünde yine de farklı seviyelerde biseksüel olacak.

--- spoiler ---

biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir.

kendini algılama [ing. self-perception] biseksüel kimliğin anahtarıdır. pekçok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yanlızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal “test” yoktur.
........
biseksüellik katı cinsel kategorilerin geçerliliğini sorgulamaya açtığı için dünyaya karşı kabul edilmiş olan bakış tarzını tehdit eder, ve farklı cinsellik alanlarının varlıklarının kabul edilmesini cesaretlendirir. basmakalıplaşmış bir biseksüel görünüş veya davranış biçimi olmadığı için, biseksüellerin genellikle ya heteroseksüel ya da homoseksüel oldukları varsayılmıştır.
--- spoiler ---
http://lgbti.org/biseksuellik-nedir/

devamını okuyayım »
13.06.2015 11:34