umbilicus

  • 106
  • 0
  • 0
  • 0
  • 15 yıl önce

osmanlılar

osmanlılar kendilerine ait bir tebaa bir millet sistemi geliştirmişler ve tabietinde bulunan her milletten, dilden, dinden kimseyi osmanlı olarak tanımlamışlardır..türk menşeli beyliklere ya da devletlere karşı girişilen hareketlerde onların osmanlı aleyhindeki davranışları ve tutumları neden olmuştur..ifade edildiği gibi türk düşmanı bir tutum izlenmemiştir..osmanlının tek düşmanı ve tek hedefi her dönem için avrupa olmuştur..

hatta özellikle türk ve müslüman devletlerle savaştan kaçınılmış, anlaşma yolları ön planda tutulmuştur..burada da islami anlayış çerçevesinde yönetilen bir devlet hususu göz önüne alınmalıdır..nitekim islami anlayışa göre sınırlara tecavüz edilmediği ya da otoritenin etkenliği tehlikeye düşmedikçe devletlere savaş açılamaz..cihad, gerçekleştirilen seferlerde temel neden ana amaç olmamış; cihan hakimiyeti ülküsünün yanında yan etken, zahiri neden olmuştur..

devamını okuyayım »
05.07.2001 19:17