umbilicus

  • 106
  • 0
  • 0
  • 0
  • 15 yıl önce

m harfiyle başlayan arapça kelimeler

türedikleri isme ya da fiile işaret ederler.ism-i fail (yapan)ve ism-i meful(yapılan, olunan) şeklinde adlandırılırlar.*

devamını okuyayım »
30.05.2001 21:06