şükela:  tümü | bugün
  • anayasa'nın 74. maddesinde siyasi haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir.
  • ''vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve türkiye büyük millet meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (1982 anayasası, madde: 74)''
  • dilekçe sahiplerine sözlü de cevap verilebilir. yabancılar için de güvence altına alınmıştır
  • dünyada dilekçe hakkının ilk izleri 13.yy da ingilterede ortaya çıkmıştır.magna carta ile 1215te ingiliz baronlarina "petition" yani talep hakkı tanınmıştır.daha sonra parlamenter rejime geçilmesi ile avam kamarası 1571 de " itiraz ve şikayet komisyonu"nu kurmuş. bu hakkın dünyaya yayılışı ise fransa ile gerçekleşmiş.
    1982 anayasasında siyasi haklar ve ödevler arasında 74.maddede düzenlenmiş. madde kenar başlığı "dilekçe hakkı"iken 2010 anayasa değişikliği ile "dilekçe,bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı" olarak değiştirilmiştir. dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunun 4.maddesine göre dilekçelerde bulunması gereken esaslar; dilekçe sahibinin adı soyadı, imzası, iş ve ikametgah adresidir.
  • engellenemezdir.
  • anayasanın 74. maddesinde güvence altına alınmış ve dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunla düzenlenmiş hak.
hesabın var mı? giriş yap