• özellikle koyun kemiği olmak üzere bir hayvanın omuz kemiği çıkarılır ve üzerindeki şekiller yorumlanır. eski orta asya türkleri'nde şamanların yani kutsal kişilerin uyguladığı geçerli bir yöntemdi.
 • "öngörülerimizde domuz kemiği kullanılmamıştır" ibaresi olmadan doğan fal.
  (bkz: önce domuzlar bozuldu) *
 • şamanların yemek bile yerken birden yemeği bırakıp yaptıkları iştir, akıllarına eserse. kemik ışığa doğru tutulur ve ordan bazı okumalar yapılır.
 • (bkz: kafa falı)
 • yaşarken baktıramayacağımız bir fal türü.
  ama belki orlan baktırabilir.
 • orta asya'da yaygın olan bütün o eski falcılık teknikleri arasında, kemik falı en iyi bildiğimizdir. ondan daha eski ve daha sık kullanılmış, üstelik de günümüze kadar kullanılmış bir başka teknik yoktur. kaşgarlı mahmut tarafından değinilen bu falcılık tekniği, yagrıncının (daha yaygın olan moğolca karşılığı dallacıdır) uzmanlık alanına girmekteydi. ancak bu teknik şamanların ve hükümdarların ilgisini çekmiş ve nihayetinde kesin olarak kamusal alana girmiştir. öyle görünüyor ki, bu falcılık tekniği esasen türk kültürünün bir ifadesidir.

  kemik falının bir türü, kürek kemiği üzerindeki şekil ve çizgiler üzerinden çeşitli yorumlar yapılması üzerine dayanıyordu. birçok millette günümüzde de devam eden, araplarda kıtfe adıyla bilinen bir fal çeşidi bu.

  bir diğeri de, aşık kemiğinin (hani şu meşhur achilles'in zayıf noktası, topukta bulunan bir kemik) üste gelen yüzüne göre gelecekle ilgili yorum yapmaydı.
  zira bazı hayvanların aşık kemiği yamuk yumuk da olsa neredeyse kare prizmaya yakındır ve kemikler de zar gibi atmaya*uygundur.

  alpler savaş zamanlarında şamanların baktıkları kürek kemiği falına göre hareket ederlerdi. kürek kemiği ateşte çatırdarsa savaş açar, yoksa barış haline devam ederdi. bu bağlamda kaşgarlı mahmut şu atasözünü aktarır. “kürek kemiği karışırsa, il karışır”. türk ve moğol budizm’inde de kürek kemiklerine çeşitli efsunlar yazılırdı.

  fal bakmak için kürek kemiğinin kaynatılmamış olması gerekirdi. en doğru fal koç ya da koyun kürek kemiği ile bakılırdı fakat yakut türkleri en çok geyiğin kürek kemiğini kullanırdı. kahin kemiği ateşte kızdırdıktan sonra kemikteki çizgiler, çatlaklar ve noktalara göre yorum yapardı.

  kürek kemiği kırılmaz ya da köpeklere atılmazdı. aslında türkler, kurban edilen hiç bir hayvanın kemiğini kırmaz ve sağa sola atmazdı. o hayvanın tekrar dünyaya gelebilmesi için kemiklerinden yeniden doğacağı düşünülür ve kemikleri eksiksiz bir şekilde gömülürdü. kan gibi kemikler de, ruhun ikametgahı olarak görülürdü.

  (bkz: fal/@ay hatun)
 • ahmet midhat efendi'nin gönüllü romanında yer alan ve türk-yunan savaşını önceden haber veren fal.

  genellikle kuzunun kürek kemiği üzerinden bakılan bu fal, türklerin şamanizm inancından kalmadır. tarih boyunca çinliler, japonlar, moğollar ve hunlar bu falı gelecekten haber almak için kullanmışlar. artık yok tabii, toplumsal değişim... çok ilginç bir fal çeşidi ama, bulsam baktırırdım. tabii kuzuyu buldun da çevirdiler de kürek kemiğini buldun da falından anlayanı çıktı da...
  eşek ölecek ters dönecek götü güneş görecek.
hesabın var mı? giriş yap