şükela:  tümü | bugün soru sor
  • 1867'de bursa'da doğmuştur. mısri dergâhı'nın son şeyhidir. bursa kültürü, tarihi ve tasavvuf alanlarındaki araştırmalarıyla tanınan mutasavvıf şair ve yazarımızdır. hüseyin vassaf , abdülkadir belhi ve ibnülemin mahmud kemal inal gibi dönemin alim ve mutasavvıflarıyla muhabbet ve dostlukları olmuştur. eş’âr-ı şemsî adlı eseri çoğu ehl-i beyt muhabbetini terennüm eden şiirlerinden meydana gelen divanıdır. niyazi mısri başta olmak üzere birçok sufî şairin şiirlerine tahmis yazmıştır.1911'de kurulan osmanlı tarih encümeni'nin seçilmiş üyelerindendir. şeyhülislâmlık meclisi'nde, donanma cemiyeti'nde ve cihat komisyonu'nda çalıştı. bursa kütüphanesini düzene koydu. 1927'de kütüphane tetkik ve teftiş memurluğuna atandı. burada çalışırken tedavi amacıyla geldiği istanbul'da vefat etmiştir.(1936)