şükela:  tümü | bugün
 • ana safra yolunun dışardan baskı sebebiyle daralması ve buna bağlı şikayetler olmasıdır.
  mirizzi sendromu iki şekilde olur:
  birincisi safra kesesi içindeki taşların ana safra yolunu sıkıştırıp daraltması ile,
  diğeri safra kanalındaki (duktus sisticus) taşın ana safra yolunu (koledok) sıkıştırıp daraltmasıyla oluşur.
  bu daralma sonucunda hastada ağrı, sarılık, iltihaplanma oluşursa üşüme ve titreme gibi belirtiler görülür.
 • mirizzi sendromu, safra yolunun bir enflamasyon sonucu, obstrükte olması ile karakterizedir. kolesistokoledokal fistül olabilir veya olmayabilir.

  bu enflamasyona, büyük bir taşın safra yolunu tıkaması sebep olmuştur.

  bu obstrüksiyon, ortak hepatik kanalı kompresse ederek, ortak safra yolunun da tıkanmasına sebep olur, sarılık gözükür. bu sendrom, kolesistektomi geçiren hastaların 1%'inde gözükür. semptomları, ağrı, ateş ve sarılıktır. us ile kanallara bakıldığında, obstrükte olan yerin arkasında kalan kasılmış, safra kesesi gözükür ve hepatit kanalın bir miktar dilatasyonu gözlemlenebilir.

  iki şekilde gözükür:
  tip 1: hepatic kanalın büyük bir taş ile compresse olması, buna bağlı olarak, hepatik kanalda striktür gözükebilir.
  tip 2: kolesistokoledokal fistül, hepatic kanalını taşın erozyona uğratması ile gözükür.

  tedavisinde
  tip 1: ortak safra yolları keşfi yapılarak ya da yapılmadan kolesistektomi yapılabilir. şiddetli inflamasyon varsa, ortak safra yollarındaki taşları temizlemek için post-op endoskopik sfinkerotomi ile parsiyel kolesistektomi yapılabilir.

  tip 2: parasite kolesistektomi ve kolesistokoledokoduodenostomy yapılabilir.

  sağ üst kadran
  ateş 38,5
  lökosit 13500
  geldikten sonra gelişen sarılık (tıkanma sarılığı)

  kaynak:
  the mont reid surgical handbook
  cecil