1. ayrıcalıklı, elit, seçkin, üstün anlamlarına gelen arapça sıfat. imtiyaz kelimesinin köküyle aynı köke sahiptir.
  2. arabistanda super benzine dedikleri sey: mumtaz benzin, hay masaallah
  3. daha cok hindistan kokenli bir isimdir. muhtemelen arabistan'a gelis hikayesi, gazneliler sayesinde olmustur deniliyor.
  4. metin uca tarafından kendisine verilmi$ yada yaratıcı beyinler! tarafından dayatılmı$ paye... *
  5. huzurun bas karakteridir. tam bir septiktir. peyami'nin yalniziz yapitindaki problemli tip olan samim'e pek bir benzer.
  6. aski nuran icin "yelkenim, denizim, sonunda adam..." diyen, huzurun bas karakteri...

mümtaz hakkında bilgi verin