1. ayrıcalıklı, elit, seçkin, üstün anlamlarına gelen arapça sıfat. imtiyaz kelimesinin köküyle aynı köke sahiptir.
  2. huzurun bas karakteridir. tam bir septiktir. peyami'nin yalniziz yapitindaki problemli tip olan samim'e pek bir benzer.