şükela:  tümü | bugün
 • kasımpaşa camiikebir mahallesi, sıraberberler sk. 2 numarada yer alır. sıraberberler sokak ile turabi baba caddesinin kesiştiği köşededir. tersane-i amire’de çalışan kadiri şeyhi mehmet turabi efendi’ye ait olduğu bilinen türbenin kesin yapılış tarihi hakkında bilgi olmamasıyla birlikte 19. yüzyılda yapıldığı bilinmektedir. günümüze gelemeyen kadiri tarikatı tekkesinin yanında yapılmıştır.

  (bkz: https://kolayarapca1.wordpress.com/…carousel-14685)

  dikdörtgen planlı yapının çevre duvarları tuğla malzemesinden yapılmıştır. düz çatılıdır. turabi baba caddesine bakan duvarı üzerinde bir çeşme ve çeşmenin sağı ile solunda yuvarlak kemerli üçer pencere bulunur. türbenin çatı taşıması için gemilerden çıkan eski direkler kullanılmıştır.

  mehmet turabi efendi, tersane-i amire'de çalışan osmanlı gemicilerinden olup, aynı zamanda kadiri tarikatının da şeyhi idi. 1812 yılında ölmüştür.

  türbe içinde, şeyh mehmet turabi efendi'nin, şeyh ahmet efendi el kadiri, şeyh seyit halil kadiri, şeyh ali kuzu el kadiri, şeyh hasan rıza el kadiri, şeyh ali rıza efendi ile kadırga mimarı mustafa ağa ve kim oldukları bilinmeyen altı mezar ile toplam on üç mezar bulunmaktadır.

  (bkz: https://kolayarapca1.wordpress.com/…carousel-14686)

  bektaşi edebiyatındaki turabi mahlaslı sekiz şairden biridir . yaşamı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan turabi baba bir şiirinde; “mahlasım derler türabi, namım el- hac ali” ifadesiyle isminin ali olduğunu belirtmektedir. çoğu aruz vezni ile yazılmış şiirleri vardır. hece veznini de kullanmıştır.
 • istanbul'un beyoğlu ilçesi, kasımpa$a semtinde turabi baba caddesi üzerinde bulunan bu türbe 19. yüzyılda yapılmıştır.
  mehmet turabi efendi
  * daha önce kasımpa$a’da kadiri tarikatına ait bir tekke yaptırmış ve tekkesinin yanına da türbesini eklemi$tir. bu tekke 20. yüzyılın ortalarında yanmı$, kalan bölümleri kum ve tuğla deposu olarak kullanılmı$ 2004 yılında da tamamen yıktırılmı$tır.

  günümüze gelen türbe, dikdörtgen planlı, düz çatılı bir yapıdır. duvarları moloz ta$ ve tuğladan örülmü$tür. cephesinde tuğla dizileri pe$pe$e sıralanmı$ ve bu da yapıya bir orijinallik katmı$tır. türbenin haliç’e yönelik cephesinde bir çe$me, onun her iki yanında da üçer penceresi vardır. ayrıca giri$ cephesinde kapının yanı sıra üç penceresi daha bulunmaktadır. türbenin diğer cepheleri iki yanındaki yapılara biti$iktir.

  türbenin içerisinden tavan eski gemi direklerinden yapılmı$ desteklere dayanmaktadır. burada tersaneden çıkmı$ demir raylar kullanılmış ve böylece hiçbir yapıda görülmeyen bir iç düzenleme ile burada kar$ıla$ılmaktadır.

  türabi baba’nın mezarı ahşap bir $ebeke ile çevrilmi$tir. türbe içerisinde $eyh mehmet türabi efendi’nin, $eyh ahmet efendi el kadiri (1832), $eyh seyit halil kadiri (1851), $eyh ali kuzu el kadiri (1861), $eyh hasan rıza el kadiri (1876), $eyh ali rıza efendi ile kadırga mimarı mustafa ağa (1599) ile kimliği bilinmeyen altı ki$iye ait toplam on üç mezar bulunmaktadır.

  türbe duvarı üzerindeki çe$me, kitabesinden öğrenildiğine göre sultan ikinci abdülhamit devri (1876–1909) deniz amirali $ükrü pa$a tarafından onarılmı$tır.

  türbe, istanbul türbeler müdürlüğü’nün yönetiminde olup, ziyarete açıktır.

  (kenthaber.com)