• aşk mesnevileri içerisinde kahramanlarının birbiriyle kavuştuğu tek hikayedir:

  çin hükümdarı talmus defalarca kez evlenir ama bir türlü çocuğu olmaz. daha sonra resimlerini görüp beğendiği turan şahının kızıyla evlenir ve bu evlilikten mütevellid bir erkek çocukları olur. adını vamık koyarlar. vamık son derece yakışıklı biridir. haliyle bu güzelliği tüm dünyada duyulur. gazne hükümdarının dünyalar güzeli kızı azra da bundan haberdar olmuştur ve vamık'a daha görmeden vurulur. dadısı ressamlarca yapılmış azranın resmini vamık'a ulaştırır.artık vamık da azraya aşıktır ve sırdaşı behmenle yola çıkar.bir sürü mücadeleden sonra ateşperestlerin eline düşerler.azra da boş durmamış biricik aşkına ulaşmak için yola çıkmıştır lakin o da zencilerin eline esir düşmüştür. nihayetinde hikaye içerisinde birbirine aşık olan bir çok kişi vamık ile azra gibi birbirine kavuşurlar.
 • hâfız şaşı osman efendi'nin meşhur gazelinde adı geçen kahramanlar.

  "her zaman bir vâmık u azrâ olur âlem bu ya
  nev-be-nev efsâneler peydâ olur âlem bu ya

  kabz u bast kılsa tefekkür âleminde ol gönül
  vakt-i sermânın sonu germâ olur âlem bu ya

  gez geç elden eyleme me'mul, sanma rûya u hayâl
  bak neler olur neler halâ olur, âlem bu ya

  görme ahkar kimseyi cânâ kader meçhûldür
  hakkın ednâ bir kulu âlâ olur âlem bu ya"