şükela:  tümü | bugün
 • dünya üzerinde, diğer insanlar üzerinde üstünlük sağlayan bazı "güç kaynakları" vardır: kimi insan daha yakışıklı/güzel, kimi insan zengindir. kimisinin çevresi geniştir, kimisinin ailesi güçlüdür. kimisi daha eğitimli, kimisi daha meşhurdur. kimisi daha zeki, kimisinin de artistik/edebi yetenekleri vardır, vs...insanlar bu güç kaynakları sayesinde diğerlerine kıyasla daha rahat yaşarlar, daha yakışıklı/güzel insanlarla birlikte olup, toplumda daha fazla saygı görürler.

  ama her nedense, güzelliği/yakışıklılığı, zekası ve yetenekleri ile övünmek o kadar da kötü karşılanmazken; zenginliği,ailesi, çevresi ile övünmek hor görülür.

  halbuki güzellik, yakışıklılık, yetenekler ve zekanın büyük kısmı doğuştan gelir, yani genetiktir. halbuki insanın çoğu zaman zengin olmak ve çevre edinmek için çalışması, en azından bunları kaybetmemek için mücadele etmesi gerekir.

  buna rağmen, sonradan mücadele ile bir şeyler kazanmış insanların övülmesi gerekirken; tam tersine, bu doğuştan piyango gibi gelen güç kaynakları, cazibe unsurları ile övünmek çok meşru ve ahlaki gelir insanlara.

  ya da, mesela, bir sürü felsefi ve siyasi akımın "eşitlik"ten anladığı şey fakirlerle zenginleri eşitlemek iken; insanlar arası eşitsizliği doğuran ve sömürüye yol açan "daha zeki olmak", "daha iri yarı olmak", "daha yakışıklı/güzel olmak", "artistik yeteneklere sahip olmak" gibi doğuştan hazırlop gelen üstünlükleri görmezden gelip, bu sayede ayrıcalıklı haklara sahip olmayı normal ve doğal karşılarlar.

  genetik üstünlükler meselesinin yarattığı eşitsizlik ve sömürüye nasıl bir çare bulunacağı sorunu çözülmeden, dünya üzerindeki adaletsizlik ve sömürünün de bitmeyeceği çok açık iken, daha bu sorunu tartışma aşamasına dahi gelemedi insanlık.
 • insan liyakata borçlu olmadığı hiçbir şey ile övünmemelidir. parayı çalışıp kendi yaptıysa, vücudunu sağlığına dikkat ederek kendi çekici hale getirdiyse, zihinsel kapasitesini sürekli öğrenerek ve uygulayarak geliştirdiyse, bunların her biri ile övünebilir. ama siz yine de pek övünmeyin, bırakın insanlar sizi övsün.
 • daha derine inersek, elde edilen zenginliğin altındaki 'azim' kavramına ulaşırız. kimi insan doğuştan hırslıyken, kimi insan doğuştan uyuşuk ve tembeldir. bu önermeyi başlık sahibi yazarın önermesiyle birleştirdiğimiz takdirde, 'zenginliğin de övülmemesi gerektiği' önermesi ortaya çıkar.

  o zaman 'insan sahip olduğu her şeyle övünebilir fakat bu övünmenin bir sınırı olmalıdır. insanın sahip olduğu her şeyin içerisinde şans faktörü vardır ve bu sahip olunan her şey bir gün yok olabilir.' dersek çok daha doğru olur.