*

şükela:  tümü | bugün
 • sumerleri yikarak tarihte ilk defa imparatorlugu kuran devlet .a$agi mezopotamya da ya$ami$lardir .araptirlar sava$ci bir toplum ozellikleri arasindadir .agade adinda tapinak ve ba$kentleri vardir .
 • mö. 2350-2450 yılları civarında; sümer hanedanı'ndan çıkan, sami kökenli insanların yayılmasıyla oluşan devlet.
  ilk resmi kralları sargon'dur. 55-56 yıl hüküm sürmüştür. ondan sonra oğulları rimuş ile maniştusu yönetime gelmiştir. 30 yıldan sonra, tahta ikinci büyük kral naramsin (maniştusu'nun oğlu) gelmiş ve akkadlar yayılma politikası izlemişlerdir.
  2150'ye dek süren savaşçı, stratejik politika ardından, şarkalli şarri yönetimi ele almıştır. ondan sonra sümerler baş kenti ele geçirmesi ve gutiler'in gelişi de akkadlar'ın sonu olmuştur.
 • arap yarımadası'ndan mezopotamya'ya gelen sami kökenli bir kavimdir. ilk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. bu sayede, kısa zamanda mezopotamya'nın tamamına sahip olmuşlardır. tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular. kurucuları sargon, başkentleri agade'dir. tapınaklarına da agade denilirdi. en önemli mimari eserleri zafer anıtı'dır.
  (bkz: mezopotamya medeniyeti)
 • bu adamların dili zamanında uluslararası diplomaside o kadar önem kazanmıştır ki ünlü kadeş antlaşmasının bir de akkadcada kopyası yazdırılmıştır anlaşmayı yapan devletlerin dili dışında.
 • (bkz: akatlar)
 • sümerce "agade" den gelen "akkad" kelimesi ateşin tacı anlamındadır. akkad kavmi babil gibi tevratta da geçen bir kavimdir. akkad aynı zamanda bağdat'ın güneybatısında bir kenttir(#1213392) ve sümer coğrafyasının kuzeyinde bulunmaktadır. zaten akkadlar da kuzeyden gelerek sümerleri istila etmişlerdir.
 • aşağı mezopatmayanın kuzeyinde yer alır konusulan dil sami dil'i olup halkına akkadlar denirdi, baskenti bulunmamıştır ancak araştırmacılar babil'e yakin bir yerde olduğunu düşünmektedirler. sümer kral listesinde urukdan akkad sülalesi'ne geçiş şöyle açıklanır: "uruk mağlup edildi ve krallık akkad'a taşındı" ve daha sonra kralların adları ile saltanat yılları verilir. bunlardan en önemli 5 kral: sargon, rimüş, maniştuşu,naramsin, şerkalişarri'dir
 • sami kökenli bir halktırlar, mezopotamya'da gerçek anlamda siyasi bir birliği ilk kez kuran ve imparatorluk payesine erişen devleti de kurmuşlardır ayrıca. sargon ve torunu naramsin devletin en önemli iki hükümdarıdır, her ikisi de anadolu'nun içlerine kadar seferler düzenlediği gibi anadolu'da yapılan kazılarda naramsin'i temsil eden bir kabartma bulunmuştur. ardılı olan bir çok mezopotamya imparatorluğu gibi akadlar da zagros (iran) kökenli bir halk olan gutilerin saldırıları sonucu tarih sahnesinden silinmiştir.
 • bilinen ilk imparatorluğu kurdular. ayrıca bilinen ilk düzenli ordu da akad ordusudur. mezopotamyada yaşamışlardır.
 • yıkılmasının sebebi iç savaşlar veya gutiler'in saldırması değil yaklaşık 300 yıl süren kuraklık ve kum fırtınası olduğuna dair bulgulara ulaşılan tarihin en güçlü ve en organize devletlerinden birisi.

  haber
hesabın var mı? giriş yap