1. behçet kemal çağlar tarafından yazılmış mevlid'dir.

  “hak teala çün yarattı türk’ü ilk
  dedi, ‘üç kıta da olsun ona mülk.’
  mustafa nurunu alnına koydu,
  ‘bil! kemal’in nurudur, ol nur!’ dedi.”
  geçti böyle nice ay, nice sene,
  vakt erişti bin sekiz yüz seksene
  ger dilesiz, bulasız oddan necat,
  mustafa-yı ba-kemal’e essalat!”
  ol zübeyde, mustafâ’nın ânesi
  ol sedeften doğdu ol dürdânesi!
  gün gelip oldu rızâ’dan hâmile
  vakt erişti hafta ve eyyâm ile.
  geçti böyle, nice ay nice sene
  vakt erişti bin sekiz yüz seksene.
  merhaba ey baş halâskâr merhaba
  merhaba ey ulu serdâr merhaba!

  (bkz: atatürk için yazılan ezan)