şükela:  tümü | bugün
 • merhaba,

  öncelikle zamanınızı çaldığım için her birinizden özür diliyorum.

  boğaziçi elektrik dağıtım a.ş ile yaşadığımız ve adeta bir soyguna dönüşen mağduriyetimizi aktarmak istiyorum. yıllardır çözüme ulaştıramadığımız ve danışanımızın çok ciddi maddi külfetler altında kaldığı bir rezalet var. aslında bu öyle bir rezalet ki her gün yüzlerce vatandaş ülkemiz genelinde benzer uygulamalara maruz kalıyor, ödememesi gereken bedeller elektriğin kesilmesi veya icra yoluyla tahsil ediliyor. hem de mevzuat hükümlerine aykırı usulsüz işlemlerle. konunun uzmanı olduğum halde çözüme kavuşturamamak artık canımı yakıyor. romanını bile yazabilirim, o derece…

  entry içerisinde tüm yazışmaları, yapılan işlemleri, konu davalık olduğu için de danışan şirketin ismini vermeden (çünkü derdim ticari meselemi sözlük aracılığıyla çözmek değil, onu ben on yıl uğraşıp çözerim, faaliyet gösterdiği alanda tekel olan kuruluşun kanunsuz uygulamalarını gözler önüne sermek) belgeleyeceğim.

  danışanı olduğum firma, 2013 yılı içerisinde inşaat aşamasındaki otelin enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm başvuruları yaparak bir trafo tesis ediyor ve boğaziçi elektrik dağıtım a.ş’ye devrederek elektrik abonesi oluyor. trafo binası bedaş’ın sorumluluğunda ve firmanın içine girmesi bile mümkün değil. firma otelin şantiye döneminden başlayarak bu elektrik trafosundan enerji temin ediyor ve gelen faturaları düzenli ödüyor. ancak faturalarında her ay reaktif enerji bedeli bulunması nedeniyle önce kompanzasyon sistemini kontrol ettiriyor ancak çözüm bulamıyor. sayacın arızalı olduğunu düşünerek ve otelin de faaliyete geçecek olması (tüketim artacağı için reaktif bedel de artacak) nedeniyle ölçü devresinin kontrol edilmesi amacıyla bedaş’a başvuruyor. işte ne oluyorsa buradan sonra oluyor.
  bedaş ekibi ölçü devresini kontrol ediyor ve 30.04.2015 tarihli ekteki (ek:1) tutanağı tanzim ediyor. kısaca diyor ki bedaş ekibi: “sayaç eksik tüketim kaydediyor. yapılan incelemede s ve t fazlarında akımla gerilimin aynı fazda olmadığı, çapraz bağlı olduğu görüldü. bağlantı düzeltildi. sayaç normal çalışır hale getirildi.” bağlantıyı yapan bedaş, devreye alan bedaş, abonenin müdahalesi yok, mühürler bozulmamış. sadece iki teknisyenin tespiti var, fotoğraf yok, görüntü kaydı yok, ölçümü ne ile yaptılar belli değil.

  bu işlemden tam üç ay sonra, 31.07.2015 tarihinde enerji tedarikçisi zorlu enerji tarafından işletmeye 30.06.2014 ile 30.04.2015 tarihleri arasındaki dönem için 1.262.036 kwh enerji miktarı karşılığı 497.001,85 tl ek tüketim fatura ediliyor. (ek:2) fatura aralığında aylık on bin lira enerji faturası gelen işletmeye yarım milyon tutarında fatura tebliğ ediliyor ama ne bir açıklama ne de bilgi veriliyor.

  firma doğal olarak “bu fatura da ne?” diyor ve zorlu enerji ile iletişime geçiyor. zorlu enerji faturayı bedaş’ın bildirdiğini, onlara başvurulmasını şifahi olarak söylüyor. işletme bu sefer bedaş ile iletişime geçiyor ama şifahi görüşmelerde herhangi bir doyurucu yanıt alamıyor. bu sefer işletme bedaş’a 08.09.2015 tarihinde yazıyla başvuruyor, kısaca diyor ki, siz bu faturayı neye göre yaptınız? bedaş 22.09.2015 tarihinde cevap veriyor: “yapılan işlem doğrudur” (ek:3) yönetmeliğe göre hesaplama cetvelini, işlemin içeriğini bildirmesi gereken bedaş sadece “yapılan işlem doğrudur” diyor.

  tutar yarım milyon, cevap da ciddiyetten uzak olunca firma kalkıyor gidiyor bedaş’a, bedaş diyor ki hoş geldiniz, biz size haber vermedik ama 28.04.2014 ile 30.06.2014 tarihleri arasındaki dönem için 294.014 kwh enerji karşılığı 106.168,21 tl tutarında bir faturanız daha var, bunu da boğaziçi elektrik perakende satış şirketi’ne ödeyin. (ek:4) yani başkası olsa cinnet geçirir, gemi azıya alır ve cinayet işler. allahtan işletme sahibi mülayim insan, çıldırmıyor.

  yarım milyonluk faturayı düzeltmek için gittikleri bedaş’ta üzerine bir de yüz binlik yeni faturayla karşılaşan işletme bedaş’a ve zorlu enerji’ye “otel olarak kullanılan binanın inşaatının 19.02.2015 tarihinde bittiğini, 19.03.2015 tarihinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alındığını, 20.05.2015 tarihinde resmi olarak çalışmaya başladığını, bu tarihlerden önce binanın inşa aşamasında olduğu ve enerjinin şantiyede kullandığını, bu kadar yüksek tüketimin fiziken mümkün olamayacağı belgeleriyle sunarak bir ihtar çekiyor ve diyor ki,
  1. ilave tüketim olarak bildirilen 1.262.036 kwh ve 294.014 kwh ek tahakkuk bedellerinin nasıl hesaplandığının tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini,
  2. mülkiyeti şirketinize ait olan ve tarafımızca da müdahale edilmeyen trafo binası içerisindeki ölçü devresindeki bağlantı hatasından kaynaklanan ek tüketimin fatura edilmemesi gerektiğini, fatura edilecekse dahi geçmiş dönem tüketimleri temel alınarak daha gerçekçi bir hesaplamanın yapılmasını,
  3. kendilerine tebliğ edilmeyen, abonesi olmadıkları bir şirketçe tanzim edilen faturanın iptal edilmesini ve gecikme bedeli yansıtılmamasını,

  rica ediyoruz. (ek:5 sayfa 1)
  sayfa 2
  sayfa 3
  sayfa 4
  sayfa 5
  sayfa 6

  işletme hukuk diyor, kanun diyor ama ülkemizde iş yapmaya çalıştığını unutuyor.

  bu ihtara zorlu enerji 22.10.2015 tarihinde “şirketimizle kendileri arasında imzalanan 01.10.2012 tarihli “enerji satış sözleşmesi” kapsamında elektrik enerjisi temin ettiğini, tüketim değerlerinin şirketlerine boğaziçi elektrik dağıtım şirketi tarafından bildirildiğini, hesaplamaya ilişkin herhangi bir tasarruflarının olmadığını, söz konusu bedellerin dağıtım şirketine ödenmek üzere yansıtıldığını” bildiriyorlar. (ek:6 sayfa :1)
  sayfa 2
  sayfa 3
  adamlar haklı, ek tahakkukun yapılması ile ilgili bir tasarrufları yok ve tamamen aracılar. bedaş ne bildirmişse onu fatura etmişler.

  bedaş ise aynı ihtara 23.10.2015 tarihinde verdiği cevapla, “ilk endeks ve değiştirme protokolü” yapılan tespite istinaden, 30.04.2015 ile 06.07.2015 tarihleri arasındaki tüketimler referans alınarak” fatura yaptık diyor.

  bu işlemi de elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliği’nin “sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi halinde tüketim miktarının tespiti başlıklı 14. maddesi’nin “sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle” isimli 1. fıkrasının a) bendi “hiç tüketim kaydetmediğinin tespiti halinde varsa tüketicinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak, yoksa tespit tarihinden sonraki tüketicinin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır ve fatura edilir.” şeklindeki maddesine göre yaptık diyor. yine faturayı nasıl hesapladığı yok, hangi değeri temel aldığı bilgisi yok. parantez içinde önceden açıklayıcı cevap verdik diyor, küfür ediyor resmen. (ek:7)

  cevabın işletmenin içini soğutması gerekiyordu değil mi? öyle oluyordu genelde ama olmuyor! işletme teknik detayları ve gerçekleşen olayla yönetmeliğin hangi maddesinin uygulanması gerektiğini bilemediğinden, ayrıca işin çözümünün uzaması ve faturalar ödenmediği için gecikme bedelinin de artması nedeniyle zorlu’nun faturasını taksitler halinde ödüyor. yarım milyon ciddi bir finansman sorunu oluşturuyor haliyle, diğer fatura içinde siz de taksit yapın, yönetmelik de taksit yapman gerektiğini söylüyor diye başvuruyor bepsaş’a. (doğru yazdım şaşırmayın, faturayı yapan boğaziçi elektrik perakende satış a.ş) bepsaş cevap veriyor, sana taksit yok diyorlar ve firmayı icraya veriyorlar. (ek:8 sayfa 1) sayfa 2

  yani şuraya kadar işletme sahibi nasıl cinnet geçirmemiş, ne kullanarak sakin kalmış inanın bilmiyorum. benzer onlarca olayla karşılaştım, çok daha küçük meblağlar ve çok daha ufak saçmalıklar yüzünden ne kavgalar edildiğini gördüm.

  neyse, işletme sahibi inatla aklıselim davranıyor ve hukuka inanan her insanın yapması gerektiği gibi mahkemeye başvuruyor ve icrayı durduruyor. icranın durdurulduğunu öğrenen bepsaş 06.01.2017 tarihinde “itirazın iptali” davası açıyor. (ek:9 sayfa 1) (sayfa 2) aynı gün bedaş başka bir şey yapıyor, mevzuat veya yönetmeliği umursamadan tak diye elektriği kesiyor. hem de öyle bir kesiyor ki, cuma akşamı mesai bitiminde ve haber vermeden. istanbul’a kar yağan bir gün, yollar kapalıyken…

  firma ne yapsın, elektriği açtırmak istiyor, parayı ödeyecek, mesai bitmiş, iki gün boyunca jeneratörle idare etmeye çalışıyor. ama jeneratör tüm oteli besleyemiyor, mazot tedarik edemiyor, (kar yağışı nedeniyle yollar kapalı) rezervasyonlar iptal oluyor, müşteriler otelden çıkıyor.

  başkası olsa cidden bedaş’ı yakar, çıldırır. ama firma sahibi çıldırmıyor, hala hukuk diyor ve 09.01.2017 pazartesi günü fatura bedelini ödüyor (106 binlik fatura olmuş 147 bin bu arada, 40 bin de gecikme faizi kitlemişler) ve elektrik saat 17:00’de açılıyor. (ek:10)

  firma artık başvuru ile uğraşmak istemiyor, doğrudan dava açıyor ve mahkeme kanalıyla bu bedellerin nasıl faturalandığını soruyor. ve şükürler olsun ki bedaş, eylül 2017 tarihinde söz konusu itirazın iptali davasına hesaplama cetvellerini yolluyor ve firma hesaplamanın nasıl yapıldığını öğreniyor. (ek:11)

  nasıl mı yapıyor hesaplamayı (ek:12 hesaplama tekniği ve detaylar), otelin faaliyete geçtiği (tüketimin arttığı) ilk iki dönemin günlük ortalamasını alıyor, bir yıllık geriye dönük hesap yapıyor. hâlbuki geçmiş yılda otel inşaat halinde ve faal değil.

  işletme sahibi tahakkuk işlerini bilen birilerini bulmak için uğraşıyor. bağlantı hatasını kabul etse dahi bedaş’ın teknik personellerince yapılan tespitte ölçü devresinden 230 kwat güç geçerken sayacın 143 kwat değer kaydettiği, yani 143/230x100-100= %37,82 oranında eksik değer kaydettiği ölçülmüş, hesaplama göreyse sayaç %92 eksik değer kaydetmiş ki bu teknik olarak mümkün değil. işte bu aşamada, biraz şans eseri, biraz da sözlüğün katkısıyla olaya ben müdahil oluyorum.

  iki klasör evraka baktıkça kahroluyorum. çünkü buraya kadar okuduklarınız soygundur, ülkeye katma değer katmaya çalışan, vatandaşlarına iş veren bir firmayı batırma girişimidir, tekel gücünü vurdumduymaz bir şekilde kullanmaktır. rezalet ise bünyesinde yüzlerce elektrik mühendisi, teknikeri, teknisyeni çalıştıran, koskoca hukuk müşavirliği olan bir kurumun somut olayla uygulanması gereken yönetmelik maddesini karıştırmasıdır. yok yok, karıştırması da değildir, bilerek ve isteyerek yönetmelik maddelerini kendi çıkarlarına uygulamasıdır, abonelerine bilgi vermemesidir, kafasına göre mesai bitimi ve hafta tatili başlangıcında elektriği kesmesidir. bu, işletmeye sana iş yaptırmayacağım demektir, vicdansızlıktır.

  niye biliyor musunuz, yönetmelik çok açık, sayacın doğru tüketim kaydetmemesi halinde tüketim miktarının tespiti isimli 14. maddesi’nin sayacın, tüketicinin kusuru dışında herhangi bir nedenle başlıklı (1) fıkrasının “doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde” isimli b bendinin 1. maddesi “sayacın eksik veya fazla tüketim kaydettiği miktarın sayaç dışı bir unsurdan kaynaklanması ve bunun dağıtım şirketince yerinde yapılan incelemede, teknik olarak tespit edilmesi durumunda bu tespit dikkate alınarak” hesaplama yapılır ve fark tüketiciye iade veya fatura edilir, diyor.

  ne diyor, “teknik olarak tespit edilmesi durumunda bu tespit dikkate alınarak”
  işte rezalet budur.
  bedaş bunu yapıyor.
  bedaş sayaç hiç tüketim kaydetmemiş gibi fatura yapıyor. ama faturadan sayacın kaydettiği tüketimi tenzil ediyor. kendisine sunulan belgeleri umursamıyor, inşaat aşamasındaki bir yerin aylık 150.000 kwh enerji kullanamayacağını bildiği halde yapıyor tüm bunları. her ay personellerince kontrol edilen, kendi mülkiyetindeki trafodan enerji alındığını ve abonenin herhangi bir müdahalesi olmadığı halde yapıyor.

  nasıl mı yapıyor? detay ver göbekli reyiz mi diyorsunuz?

  buyurun detaylar ve gerçekte yapılması gereken hesaplama!

  teknik tespit yok sayarak ve yönetmelik hükümlerini uygulamayarak, sanki sayaç üzerinden geçen gücün 1/15’ini yazmış gibi, otel faaliyete geçtikten sonraki tüketimleri temel alarak ekteki hesaplamalarda da görüleceği üzere

  boğaziçi epsaş dönemi için 278.148,50 kwh enerji karşılığı 99.268,13 tl

  zorlu enerji a.ş dönemi için 1.290.006,52 kwh enerji karşılığı 438.738,19 tl

  fazla tahakkuk yapılmış ve bu bedeller haksız ve hukuksuz şekilde elektriğin kesilmesi nedeniyle, işletmece anılan şirketlere ödenmek zorunda bırakılıyor.

  çünkü ülkede bu işlerden anlayan çok insan olmadığını biliyorlar, denetleyici kurumların ceza yazmayacağını biliyorlar. çünkü bu zamana kadar binlerce aboneden benzer şekilde fatura tahsil etmişler ve hiç yaptırıma uğramamışlar.

  bu kez ben başvuruyorum bedaş’a, tüm olayları teknik detaylarıyla anlatıyorum, burada hata yapmışsınız diyorum, bilerek yapmışsınız demiyorum, bilerek yaptıklarını bildiğim halde. derdim, işletmenin yıllara yayılan büyük mağduriyetini gidermek, işi mahkemeye taşımadan uzlaşmak. çünkü dava ile alırsam on yıl sürer, istinafı yargıtayı bilmem neyi. 70 sayfalık dilekçeye gelen cevap “yapılan işlem doğrudur.”

  “yapılan işlem doğrudur” diyor bedaş, inşaat halindeki bir yerin ayda 150.000 kwh enerji harcamayacağını bildiği halde, kendi personellerince sayacın % 37 eksik değer kaydettiğini tespit ettikleri halde, bağlantıyı kendi personelleri hatalı yaptığı halde, usulsüz bir şekilde elektriği kestiği halde, yıllarca yaptığı hatalı işlemi gizlediği halde.

  bundan sonrası hukukun işi, on yıl değil yüzyıl uğraşırım, ben bu fatura bedellerini bedaş’tan alırım, otelin elektriğini habersiz kestikleri için tazminatı alırım, elektrik kesikken işletmenin harcadığı mazot bedellerini alırım, elektrik kesintisi nedeniyle otelden ayrılan, rezervasyonunu iptal eden müşterilerin konaklama bedelini alırım. çünkü yaptıkları işlem tamamen hukuka aykırı ve istanbul’da hâkimler, bu işlerden anlayan insanlar var!

  buradan bağırıyorum, böyle bir soygun var, rezalet var. bedaş işletmelere ülkemize yatırım yapmayın diyor, abonelerine ben ne dersem onu ödeyeceksiniz diyor, ben kralım keserim diyor.

  vaktinizi aldığım için tekrar özür diliyorum.
 • son zamanlarda gördüğüm en büyük rezalet olabilir.

  elektrik şirketlerinin nasil aç gözlü birer soyguncu olduğu bilinen bir gerçek zaten.
 • bedaş'ın nasıl bir kurum olduğunu bilenleri şaşırtmamış organize soygundur.
 • bedaş'ın yaptığı soygunlarla ilgili detaylı araştırma yapıp şahit bulmuş ve her yere şikayette bulunmuş biri olarak söylüyorum, gerçekten dolandırıyorlar ve başlarına hiçbir şey gelmiyor.

  ilgili şikayetim (bkz: bedaş'ın kafasına göre kaçak borcu kesmesi)

  şahitlerle ve görmezden geldikleri resmi belgelerimle beraber avukata verdim, sonuç bekliyorum.
 • akşam eve gidince babama okutacağım rezalet.

  geçen sene sayacımızı söküp götürmüşlerdi ve arkasından 700 lira fatura yapmışlardı da babam bir ton sövmüştü. acaba bunu okuyunca sözlerini geri alacak mı? babam kendisine yapılana rezalet diyordu, halbuki makas almışlar. rezalet net olarak budur.
 • rezalet büyük ancak boyutu sözlüğü de aşar, uzun sürecek olsa da bence de kazanırsınız, mücadelede başarılar...
 • senelerdir rezalet başlığı okurum, bu kadar sağlam rezalet görmedim.

  puan :10/10

  bedaş kaldırmış fatura ödeyenleri bekliyor, benim aklıma başka açıklama gelmiyor. malum bu ülkenin en sevilen elektrik tüketicileri kaçak elektrik kullanan tüketiciler.
 • daha bugün tanıdığımız bir firmanın banka hesabından ilave güvence bedeli adı altında 45.000 tl civarında parayı sorgusuz sualsiz tahsil eden firmanın rezaleti. firmanın hesabı o anda müsait olmadığı için ayrıca kmh hesabı da eksiye geçmiş.

  1 ay önce güvence bedeli için bir fatura düzenlenmiş ama bütün faturaları e-fatura ile gönderen ck boğaziçi ne hikmetse bunu göndermemiş, faturanın varlığı bugün öğrenildi. firmanın elektrik faturaları otomatik ödemede olduğundan vadesi gelince direkt tahsil edilmiş.

  ilave güvence bedeli almasında bir sorun yok. sorun olan, herhangi bir şekilde bildirim yapılmaması ve teminat mektubu verme gibi bir alternatif varken, nakit olarak tahsil edilmesi.
 • bizim gibi ülkelerde özelleştirmeler yapıldıktan sonra altta kalanın canı çıksın mantığı ile yapıldığı için yaşanan rezallettir
 • organize rezalet kategorisinde zirveye oynar, genelde rezalete bir şey yazmasan da söversin, bu adamlar işinin uzmanı olmuş, önce bir şaşıyorsun.

  firma sahibine uzun ömür dilerim.