şükela:  tümü | bugün soru sor
 • "bilimsel sosyalizm" deyimi, "ütopyacı sosyalizm" deyiminden ayırmak amacı ile karl marx'ın ortaya koyduğu sosyalist ideolojiye verilen addır. bu düşünceye "bilimsel" denilmesinin nedeni, bilimsel bir yönteme, deney ve gözleme dayanması, evrensel olmasıdır. bilimsel sosyalizmin en önemli özelliği, "üstün" kişilerin savlarına göre değil, nesnel gerçekliğe dayanmasıdır.
 • marxtan-mao zedung a adlı kitap okunursa bir nebze fikir edilebilinecek ideoloji. "kaynak yayınlarında" bulunur.
 • reel sosyalizmin yıkılmasından itibaren, leninizmi, maoizmi vs. aşan bir yerden, skolastik sosyalizme karşı savunulan düşünce sistemidir..

  her ne kadar troçkist (ya da herhangi bir kişiist) olmasam da, troçkist eğilimlerin sosyalist mücadeleye kazandırdığı sosyalist demokrasi anlayışını, bilimsel sosyalizmin inşası yolunda önemli bir adım olarak görüyorum..

  bilimsel sosyalizmin inşası ancak, kendisini halkın ve sınıfın yerine koyan parti anlayışından, elitizmden, hiyerarşiden, otoriteden, bürokrasiden, örgüt fetişizminden, lider fetişizminden arındıran birleşik- çoğulcu bir iktidar mücadelesi ile mümkün olacaktır..
  tanıklık ettiğimiz bürokratik sosyalizm içinde bizatihi beslenmiş ve geliştirilmiş olan tüm bu özellikler, sosyalizme ait değerler değildir ve bunlardan bugünden kurtulunmazsa yarın devrim gerçekleşse bile ortaya çıkan şeyin sosyalizm olamayacağı aşikardır..

  bilimsel sosyalizm, toplumun üzerinde yükselen devlet anlayışına karşıdır.. bu yüzden devlet yükseklerdeki sığınağından alınıp, halkın ayaklarının dibine indirilmelidir..

  siyasi elitler, basit ve de sahici birer insan olmaksızın, tabanla eşitlenmeksizin bilimsel sosyalizmin hayat bulması mümkün olmayacaktır.. bunun olanaklı hale gelmesi de ancak sosyalist örgütlenmelerin içindeki erkek egemen iktidar ilişkilerinin (ki kadınlar da pekala bunun taşıyıcısı olabilmektedir) ve rekabetçiliğin bugünden kırılması ile sağlanacaktır..

  tarih boyunca ezilen sınıfların başına gelen en büyük kötülük, iktadarı kapitalizmden aldıktan sonra siyasi elitlerin kendilerini eğitmelerine izin vermiş olmalarıdır.. ve bu elitler-bürokratlar eliyle demokrasinin tedavülden kaldırılmış olmasıdır..

  bu nedenle sosyalistler yıkmak istedikleri rekabet dünyasının değerlerini; yani hiyerarşiyi, bürokrasiyi, otoriteyi, örgüt ve lider fetişizmini vs. yol yakınken, bugünden yaşamlarından çıkarmalıdırlar..

  aksi halde ortaya çıkacak olan tablo bilimsel sosyalizmi kucaklamak değil, havalandıktan hemen sonra yere çakılan bir rokete binmek olacaktır..

  hiyerarşi.. siyasi iktidarın toplumun üzerinde yükselmesi.. halkın dışlanması ve nihayetinde yasalarla güvence altına alınan bir bürokrasi.. derken yakıtı biten roketin yerçekimine tabi olarak hızla yere çakılması.. bu bilimsel sosyalizm değil ve sosyalistlerin bugünden arınmadıkları kapitalizme ilişkin özellikler yarına taşındığında ortaya yine önceden aşina olduğumuz bu tablo çıkacak, çok maalesef..

  beklentilerim fazlasıyla ütopik görünüyor farkındayım, ama benim hala umudum var..
 • marx ve bilimsel sosyalizm üzerinden fikir belirtmiş tüm düşünürler, halkların kaçınılmaz alışkanlığı olan avantacılığı doğrudan ele almayarak, kritik bir meseleyi göz ardı etmişlerdir. avantacılık zorunluluk değil, kapitalizmin epifenomeni, sürecin koşullarına bağlanan, değişmesiyle ortadan kalkacak bir pseudo-problem olarak tanımlandı. böylelikle sol hareket arasında sayısız fraksiyonu da yaratmış 'işçilerin yönlendirilmesi' probleminden daha hassas bir problem es geçilmiştir sanırım. 'parti işçiyi kontrol etmeli'(lenin) ve 'işçi düşe kalka kendi başına öğrenmeli'( rosa luxemburg) şeklinde kutuplaşmış 'sorumluluk' konusuna harcanan zaman halkın 'beleşçi' eğilimlerini anlamaya ayrılmamıştır zamanında.
 • aslında ilk defa ( bkz: friedrich engels ) in ortaya attığı bir kavramdır. işçi devriminden sonra kurulacak olan yeni yapının tüm detayları ile teoride ortaya koymak la ilgili bir kavramdır. sosyal, ekonomik ve politik tüm kurumların taslaklarıdır.
 • (bkz: işçi partisi)
  (bkz: nasyonal sosyalizm)
  edit: bilimsel sosyalizmi turkiyede dile getiren partinin ayni zamanda nasyonal sosyalist gibi olmasindan cagirisim yapti. yoksa kuram olarak elestirim yok.
 • 21 ekim 1970'te muhammad siyad barre liderligindeki cunta yonetimi tarafindan sosyalist devlet ilan edilen somali'de benimsendigi aciklanmis.
 • "bilimsel sosyalizm: mit mi gerçek mi?"
  “sosyalizm sosyalizmdir, sosyalizmin bilimseli, dogmatiği olmaz. marksist sosyalizm anlayışının bilimselliği yoktur. marksizmin bilimsel bir yanı olduğu doğrudur, ama bu bilimsellik pozitif bilimler alanına uyguladığı yönteminden kaynaklanmaktadır" iddiasına somut yanıt veren bir yazı:
  bir parça:
  '...kapitalizmde üretimin kendisi sözcüğün en geniş anlamıyla toplumsallaşmıştır. fakat içerik bu durumdayken biçim özel mülkiyettir, piyasanın ve ulus-devlet sisteminin boyunduruğu altındadır.
  işte bilimsel sosyalizm bize bu boyunduruğu atmanın neden gerekli olduğunu ve nasıl gerçekleştirileceğini gösteriyor. bilimsel sosyalizm tam da toplumun bu bilimsel analizine verilen addır. sosyalizm kendisi toplumsallaşmış olan üretim araçlarının mülkiyetinin de toplumsallaştırılması, toplumun “mülkiyetine” sokulmasıdır. sosyalistler bunun için belli geçiş aşamaları, geçilmesi gereken zorunlu aşamalar olduğunu ortaya koyarlar. fakat ekonomik açıdan bu süreç, özünde, bireysel emeği toplumsal emeğin doğrudan bir parçası haline getirmektir. zira kapitalist toplumda toplumsallaşan üretim, özel mülkiyet boyunduruğundan ötürü, yani toplumsal ölçekteki üretimin mal edinme (paylaşım) mekanizması bireysel olduğu için, emek ancak dolaylı yollarla, bir metada cisimleşmek suretiyle toplumsal hüviyete bürünebilmektedir. bunu ancak merkezî düzeyde örgütlenmiş planlı bir ekonomi temelinde proletarya bozabilir. belirtildiği üzere, bu projenin kalkış noktalarını kapitalist toplumda bulmak mümkündür. bu nedenle marksizmi bilimsel içerikten yoksun bir ütopya olarak görmek kabul edilemez....'
 • wall street protestolarının devrime dönüşeceğini sananların tahminen uzak oldukları bir kavram.