archaea

  • 1063
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 ay önce

dna polimeraz

bu enzim işini adam gibi yapabilmek için önceden hazırlanmış kısa bir nükleotid dizisine ihtiyaç duyar, bu nükleotid dizisi ise kısa bir rna parçasıdır ve biz merzifonlu gay taşfırın ustaları olarak buna primer demekteyiz. bu primer'i, primaz (primase) enzimi bizzat kendisi dna'ya bakaraktan sentezler. primer'ler sentezin ilerleyen safhalarında başa bela olup, okazaki fragmentlerinin oluşmasında başrol oynarlar, işte bu anda dna polimeraz iii çaresiz kalır lakin dna polimeraz i yardımına koşar ve aradaki boşlukları doldurur. hayır, bu dna polimeraz i hem nükleotidler arasında bağ kurabiliyor hem de primer problemiyle başedebiliyorken neden işi baştan kendisi ele almıyor da gudik dna polimeraz iii e ağız eğiyor onu anlamış değilim.

devamını okuyayım »
01.12.2002 09:56