bindikbiralametegidiyoruzkiyamete

  • 482
  • 14
  • 5
  • 1
  • bugün

yatırım

yatırım makro ekonomide, belirli bir dönemde mevcut sermaye malları ve teçhizat stoğuna yapılan net ilavelerdir. sermaye mallarına yapılan harcamalardır ve yatırımlar ekonominin üretim kapasitesineii artırır.

yatırım fonksiyonu: ı = ıo - bi
ıo: otonom yatırım
bi: yatırımın faize esnekliği
i: faiz oranı

yatırımı belirleyen faktörler:
faiz oranı
beklenen kâr
teknolojik değişim
kapasite kullanımı
sermaye mallarının maliyeti vb'dir.

devamını okuyayım »
05.01.2017 14:40