calendil

  • 1314
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

ramazan davulcusu

haklarında dava açılsa kazanılır. (veya bir hukuk devletinde kazanılması gerekir)

anayasa'nın 24'üncü maddesinde "hiç kimse ibadete katılmaya zorlanamaz" gibi bir ibare görülmektedir. aynı sözler 08 anayasa taslağında da bulunmaktadır.
ramazan davulcusuna "özgürlüğü kısıtlama" suçlaması ile dava açılır, o kendisinin idare tarafından atandığını ileri sürünce de o kararın ve dayandığı düzenlemenin anayasaya aykırılığı iddia edilir. evet.

(dur daa, sırada sünnetçiler var...)

devamını okuyayım »