gallifreyfallsnomore

  • 5325
  • 30
  • 5
  • 0
  • dün

ilginç etimolojik bağlantılar

şirket kelimesinin kökeni paylaşım, ortaklıktır. yine aynı arapça kökten "teşrik-i mesai = mesai paylaşımı" da vardır.

yine batı dillerinde şirket anlamına gelen company/compagnie/kumpanya da benzer bir etimolojik kökene sahiptir: latince "panis" sözcüğü "ekmek" anlamına gelir. başına eklenen "cum = birlikte, with" anlamını taşır ve bileşik sözcüklerde sıklıkla con-, com- halini alır. batı dillerinde bu öneklerle başlayan hemen tüm sözcükler bu "birlikte" anlamından türemiştir (ör. commander = cum + andare = birlikte giden). işte cum + panis de şirket sözcüğü gibi "ekmeği bölüşmek, paylaşmak" anlamından türemiştir.

devamını okuyayım »