gominist redar

  • 5509
  • 48
  • 14
  • 0
  • evvelsi gün

latin alfabesi ile cahil nesiller yetişti

çok büyük bir cahil beyanı...

daha evvel türkçenin başına 500 yıldır gelen en iyi şeyin türk-latin alfabesi olduğunu söylemiştim: #45796443
latin alfabesi kesinlikle kimseyi cahilleştirmemiş bilakis geniş halk kitlelerini okur-yazar yapmıştır.

türkçe kudretli bir dil ve lakin tarih boyunca kullanıcısı olan millet, büyük bir özentilik içinde sağında solunda bulunan tüm dillere öykünerek çok miktarda alıntı yapmıştır... yarı göçer hayat tarzının da getirisiyle çok fazla kaynaktan; çinçeden soğdçaya, farsçaya, arapçaya, rumcaya, ermeniceye ve kısaca oğuzların geçtiği tüm yollar boyunca bulunan tüm dillere dair öğeler barındırır.

1800'lü yılların sonunda osmanlı aydınlarının başlattığı, yeni cumhuriyetle birlikte büyük bir ivme kazanan ve en önemli gelişimini -belki de şuursuzca gelişimini- 1932-1938 arasında yaşanan dil devrimindeki kelime kıyımı o güne değin uzunca bir süredir yaşamış olan osmanlı türkçesini öldürmüş yerine türkiye türkçesini müjdelemiştir ki bu durum gerçekten de 'cahil' bir topluluk yaratmıştır. harf dervriminin değil ve lakin dil devriminin cahilleştirdiği doğrudur... ancak buradaki 'cahil topluluk' halk değil bilakis aydınlardır! aslında tam olarak aydınlar ile halk arasındaki bilgi farkı azalmıştır demeliyiz; aydınlar, osmanlı türkçesine uzak kalarak arapçanın zengin kelime arşivinden ve mana derinliğinden uzaklaşmış ve cahilleşmiş, halk ise okuma yazma öğrenerek bilgi seviyesini artırabilmiştir.

arapça bükümlü bir dil; kelimeler, tabiri caizse bükülerek belirli kalıplar dahilinde türetiliyor... bu bilgi metin oluşturken hayli kullanışlıdır. mesela hakim, mahkeme, muhakeme kelimeleri hükm kelimesinin türetilmesiyle oluşturulmuştur ve her kelime esasen hükm kelimesiyle doğrudan ilgilidir; ism-i fail veznine sokulduğunda hakim kelimesi türer hükmden ve fail, yapan; eden manalarına geldiğinden hakim tam olarak 'hüküm veren' anlamına gelir. ne yazık ki bugün kendisine yazar diyen pek çok entelektüel bu tarz arapçanın özünden dile sirayet etmiş bağıntılardan bihaberdir ki bu nedenle dili tüm kapasitesiyle kullanmaz.

her neyse konu karışık... sözlük'te ve pek çok farklı sosyal medya ortamında saçma salak bir şekilde anlamadığı konularda dalga geçen, ahkam kesenleri görünce zavallılıklarına gülüyorum... aynı şekilde olayı sadece dini güdülerle yorumlayan böyle cahilleri görünce de gülüyorum.

halkın bugünkü kültürsüzlüğünün nedeni dil değil bilakis dindir... ne yazık ki bunu dinciler anlamıyor, anlamayacak ve hegemonya onlarda olduğu sürece de bu halk kültürsüz haliyle bir çeşit cahil kalmaya devam edecektir. ne yazıktır ki yeni cumhuriyet dilde yaptığı keskin devrimi dine yayamamıştır! türkiye cumhuriyeti devleti'nin bugünkü düşkün halinin bir numaralı sebebi de din devriminin gerçekleştirilememiş olmasıdır, yazık!

devamını okuyayım »