janli

  • 1368
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

görelilik ilkesi

çoğunlukla burada da yapıldığı gibi görelilik teorisi ile karıştırılır. matematikçilerin, fizikçilerin edebiyata hassas yaklaşmamaları sonucunda oluşmuş bir kavram karışıklığıdır bu. (bkz: matematikcilerin edebiyata hassas yaklasimi) görelilik diyip bişi söylememek bir şey ifade etmez.

ilk önce görelilik ilkesi galileo galilei tarafından bulunmuş bir değişmezlik ilkesidir. yani fizik yasalarının alabileceği biçime bazı kısıtlamalar getiren çok genel bir ifadedir. buna göre fizik yasalarının belirli bir koordinat sistemine veya birincisine göre hareket (ivmeli veya sabit hızla) eden bir başka koordinat sistemine göre aynı biçimi korumalarını sağlar. gerçekte değişmez olan iki farklı referans sistemine göre hız, yer, hatta zaman vektörleri değildir kuşkusuz. bu vektörler farklı koordinat sistemlerine göre -farklı bakış açılarına göre- değişirler.

görelilikçi kuram dendiğinde de en geniş anlamıyla, bir görelilik ilkesini (özel veya genel) sağlayan bir kuram anlaşılır.
(bkz: özel görelilik teorisi)
(bkz: genel görelilik teorisi)

ve nihayet "görelilik" sözcüğünün yanlış bir seçim olduğu söylenebilir; çünkü görelilik kuramının temel hedefi, değişmez, yani göreli olmayan büyüklüklerin belirlenmesine yöneliktir.

devamını okuyayım »
29.03.2001 09:13