milanur

  • çetrefilli (385)
  • 710
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

kamulaştırma

kamulaştırma, devlet veya kamu tüzel kişlerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tessis etdilmesi işlemidir. kamulaştırma işlemi mal sahibinin rızasıyla veya mal sahibinin rızası olmadığı koşullarda mahkeme kararı ile yapılmaktadır.

devamını okuyayım »