singing in the rain

  • 269
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

karşı cinsle el sıkışmayan dinci tipi

dindar bir kişinin dinci mertebesine yükseldiğinde içine girdiği kategoridir.
kişi normal bir insan evladıyken, eşinin ailesine ya da arkadaş çevresine, eşi ve çocuklarıyla birlikte rahatlıkla giren, bundan mutluluk duyan bir konumdadır. derken level atlayarak dinci mertebesine çıkar. öncelikle yaptığı, bırakın el sıkmayı, karşılaştığında şeklen de olsa öpüştüğü kişilerin ellerini sıkmayı bırakması olur. bu hareketini kendince bir mantığa oturtarak açıklamaya çalışır, çevresindekiler bu ani ve abes değişimi yadırgasalar da, senelerin, kurulu dostlukların hatrına durumu olduğu gibi kabul ederler. ancak artık dinci kategorisinde emin adımlarla ilerlemekte olan bu kişinin davranışlarının el sıkmamakla sınırlı kalacağını sananlar ve iddia edenler büyük bir gaflet ve dalalet içersindelerdir.
el sıkmaktan kaçınmanın bir sonraki aşaması haremlik-selamlık muhabbetler istemek, bunun nihai sonucu da, akrabalarla, arkadaşlarla olan bağı tümüyle koparmaktır.
kişinin kendi seçimidir, nasıl isterse öyle yapar savunması hiçbir zaman geçerli bir savunma değildir; bu noktada kişi yalnız kendisini geri çekmekle kalmaz - farketmeyerek diyemeyeceğim, tamamen farkında olarak, üstelik bu yaptığıyla sonuna kadar gurur duyarak - eşini ve çocuklarını da çekilmek zorunda bırakır. böyle bir yaşamı benimseyen kişinin, bu yaşam tarzının kendi ailesi ile sınırlı kalmayıp toplum geneline yayılması için çaba göstereceği de gün gibi ortadadır.
hemen ahkam kesenler olacak, bilmeden konuşuyor, genelleme yapıyor, önyargılı yaklaşıyor diye. aynı kategoriye mensup kişileri incelediğinizde bir tek örneği ele alarak konuşursanız genelleme yapmakla suçlanabilirsiniz; örnekler beşe, ona, yirmiye çıktığında, oehh der, genellememi yaparım.
bu nedenle "el sıkışmak istemiyorsa saygı duymalıyız" düşüncesi, ancak iş bu kadarla kalıyorsa, belki, kabul edilebilir bir düşüncedir. fakat bu kadarla kalmadığını sen, ben, o, hepimiz biliyorsak, tolerans göstermenin bazılarımıza neden bu denli zor geldiği rahatlıkla anlaşılabilir.

devamını okuyayım »
03.09.2004 12:55