umit

  • şeker abi (602)
  • 637
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

ambulans görevlilerinin genelde başörtülü olması

gayet yakın ve ön yargısız bir kadın doktor arkadaşımın mevzuya getirdiği açıklama kısaca; 112 acil servis'te doktor ya da sağlık personeli olarak çalışmanın herhangi bir hastanede çalışmaktan çok daha rahat bir iş olduğu ve burada çalışanların genelde "kayırılanlar" arasında yer aldığı idi.
yine arkadaşımın anlattığına göre, örneğin bir 112 doktorunun baktığı vaka sayısı günde 3-5'i aşmaz iken herhangi bir acil servis ya da poliklinikteki vaka sayısı bunun 10 katı bile olabiliyormuş.
son olarak bir 112'de çalışan bir doktorun işinin ilk müdahaleyi yapıp hastayı en yakın sağlık birimine teslim etmek olduğu hatta yaygın tavrın müdahaleden çok bunun için uğraşılması olduğu da eklediği bir noktaydı.
hasılı kelam, 112'de çalışanlara bok atmıyoruz elbette (rahmetli babamın hastalığı sırasında yaşadığım birçok katil olunabilecek düzeydeki öküzlüğe rağmen) burada anlatılmak istenen, sadece türbanlı arkadaşların değil 112'de çalışanların genel olarak "sevilen" ve "ödüllendirilen" insanlar olduğudur.
ha değildir, yukarıda anlatılanlar tevatürdür, ikna olursam da edit ederim arkadaş işbu iddia/entiriyi.

ve elbette tanım: her anlamda bir ayrımcılık kriteri olmaması gereken tespit

devamını okuyayım »
11.04.2014 13:41