şükela:  tümü | bugün sorunsallar (6)
29653 entry daha
 • kimisini muhtemelen ilk kez duyacağınız bilgiler: faydalı olması ümidiyle;
  ( karışık gideceğim aklıma ne gelir ise )

  osmanlı imparatorluğu'nda ilkler ve bunlar hakkındaki bilgiler:

  ilk padişah: osman gazi

  ilk sadrazam: çandarlı kara halil hayrettin paşa

  ilk vezir: alâeddin bey

  ayrıca kendisi sarayın ilk damadıdır.

  osmanlı devleti'nin ilk savaşı: ermeni beli savaşı

  kağıt üzerinde osmanlı ile savaşı hâlâ devam eden tek ülke: san marino'dur.

  birinci dünya savaşı'nda bize savaş ilan etmiş; lozan barış görüşmelerinde de bulunmadığı için savaşı sonlandırmamıştır!

  ilk fethedilen kale: karacahisar kalesi. kolcahisar da denir.

  aynı zamanda osman gazi adına ilk fetva burada okunmuş ve osmanlı, resmen kurulmuştur!

  ilk fethedilen ada: imralı adası

  ilk kaptan-ı derya: saruca paşa

  ilk şeyhülislam: molla fenâri

  ilk beylerbeyi: lala şahin paşa

  topun ilk kez kullanıldığı savaş: birinci kosova savaşı.

  düşmanı, top sesiyle korkutmak amaçlanmıştır! henüz öldürme kabiliyeti yok! top ocağını kuran padişah da birinci murad'dır.

  şehit edilen ilk ve tek padişah: murad hüdavendigar

  öldürülen ilk şehzâde: savcı bey

  ilk ciddi osmanlı yenilgisi: ploşnik muharebesi

  ilk kez toprak kaybedilen antlaşma: karlofça antlaşması

  yalnız bu mevzu yanlış anlatılıyor. öncesinde de kaybedilen topraklar var. buradaki asıl cümle şu olmalı:

  osmanlı'nın toprak kaybettiğini bir antlaşma ile resmen kabul etmesi! evet, bu antlaşma sayesindedir.

  idam edilen ilk sadrazam: çandarlı halil paşa

  azledilen ilk şeyhülislam: çivizâde muhyiddin efendi*

  idam edilen ilk şeyhülislam: ahizâde hüseyin efendi*

  kurulan ilk medrese: iznik medresesi*

  ölmeden tahtı birakan ilk padişah: ikinci murad

  isyan sonucu öldürülen ilk padişah: ikinci osman

  hacca giden ilk ve tek erkek hanedan üyesi: cem sultan

  alınan ilk dış borç: kırım savaşı sırasında ingiltere'den.

  kamu malı sayılan ilk ve tek hayvan: ayı

  osmanlı dönemi kurulan ilk hayvanat bahçesi: ikinci abdülhamid'in yıldız sarayı bahçesine kurdurduğu hayvanat bahçesi diye geçer neredeyse her yerde. yanlıştır!
  çok daha önce kanunî, aslan ahırı adı altında bir hayvanat bahçesi kurdurmuş ve dönem dönem halkın ziyaretine açtırmıştır.

  ilk denizaşırı sefer: suğdak seferi

  ilk kapitulülasyon: fransızlara verilmiş diye öğretilir. yanlıştır!
  ilk kapitülasyonlar orhan gazi tarafından ragusa cumhuriyeti'ne verilmiştir.

  istanbul'a inşa edilen ilk osmanlı sarayı: saray-ı atik*

  esir düşen ilk ve tek osmanlı padişahı: yıldırım bayezid

  ankara savaşı'nda timur'a.

  istanbul'a inşa edilen ilk türk hamamı: acemoğlu hamamı

  asırlık tarihinde istanbul'da ilk kez cuma namazı kılınan yer: ayasofya camii

  tarihimizdeki ilk seçim: 1833 bolu muhtarlık seçimleri

  evet, bu konuda da seçimlerin 1876 birinci meşrutiyet'i ile birlikte başladığı yönünde yanlış bir bilgi var maalesef.

  çin'i , türkler'e karşı tutumundan dolayı ilk kez uyaran padişah: yavuz sultan selim

  iki aslan ve iki gergedan gönderir. bu çin sarayında hakaret olarak kabul edilecektir.

  ilk nüfus sayımını yaptıran padişah: ikinci mahmud

  ilk divan teşkilatını kuran padişah: orhan bey

  osmanlı'nın ilk başkenti: söğüt

  afrika'da kaybedilen ilk toprak: cezayir

  şiilerin de hacca giderken sünnîlerin kullandıkları güzergahı kullanmalarına izin verilen ilk antlaşma: nasuh paşa antlaşması

  ilk gazetemiz: takvîm-i vekâyi

  ilk dergimiz: vekâyi-i tıbbiye

  osmanlı topraklarında gerçekleşen ilk otomobil kazası: 28 mart 1910'da beşiktaş'ta.

  ilk osmanlı bankası: bank-ı dersaadet

  uçuş gerçekleştiren ilk türk uçağı: 1912'de mehmed reşad'ın cülûsunda yeşilköy'den havalanmıştır.

  osmanlı'da ilk matbaa: ibrahim müteferrika değildir ilk matbaayı açan! bu da yanlış öğretilmekte.
  ilk matbaa; ibn david adıyla iki yahudî tarafından ikinci bayezid döneminde açılmıştır.
  müteferrika; ilk türkçe basım yapan matbaayı açmıştır.

  ilk kıyafet kanunu: ikinci mahmud döneminde yayımlanmıştır. bu kanuna göre sarık ve cübbeyi ilmiyye sınıfı giyecektir ve memurların fes, pantolon ve kaput giymeleri zorunlu kılınmıştır!
  bu kanunnâmeden sonra ikinci mahmud'un adı " gavur padişah " olacaktır bazı kesimler nazarında!

  dünyada bilinen ilk araba vapuru: suhulet. sultan abdülaziz döneminde hizmete başlamıştır.
  aynı zamanda çanakkale savaşı nda da kullanıldığı için " gazi " ünvanı verilen ilk vapurdur.

  ilk osmanlı padişahı heykeli: sultan abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. beylerbeyi sarayı'nda sergilenmektedir. padişah, at üstündedir. heybetlidir. sanırsın devletin en şaaşalı zamanları!

  ilk devşirme sadrazam: zağanos paşa

  osmanlı'da bastırılan ilk para: orhan gazi tarafından 1326 senesinde bursa'da bastırılan akçe.

  osmanlı'da ilk elektrik: ikinci abdülhamit dönemi. bir fransız şirketi ile anlaşılmış ve istanbul'da sokak lambaları dikilmiştir.

  ilk elektrik santrali: 1902, tarsus elektrik santrali.

  ikiz doğdukları bilinen ilk padişah çocukları: şehzade kasım ve atike sultan. sultan ahmed'in çocuklarıdır.

  ikiz doğdukları bilinen ilk şehzâdeler: ikinci ahmed'in şehzâdelerinden selim ve ibrahim.

  ilk cülûs bahşişi veren padişah: yıldırım bayezid

  tek eşli olan ilk ve tek padişah: yavuz sultan selim.
  eşininin adı nebahat çehre'dir. yani ayşe hafsa sultan.
  ilk kez valide sultan ünvanıyla anılan osmanlı padişahı anasıdır kendileri ayrıca.

  ilk yeniçeri isyanı: buçuktepe isyanı'dır. " mehmed'i istemezük " diyerek geleceğin fatih'inin tahttan inmesine ve babası ikinci murad'ın tekrar tahta çıkmasına sebep olmuştur.

  avrupa'ya düzenlenen ilk deniz seferi: otranto seferi. *

  ilk osmanlı - rus savaşı: moskof seferi. 1676 - 1681 osmanlı - rus savaşı.

  ilk osmanlı - ispanya savaşı: cerbe deniz muharebesi. haçlı ittifakına karşı olsa da çoğunluk ispanyol armadasına aittir.
  osmanlı'nın büyük zaferlerindendir.

  ilk osmanlı - iran savaşı: otlukbeli muharebesi.

  çaldıran savaşı, ilk değildir. akkoyunlular yerine safevîler gelmiştir yönetime iran'da ve çaldıran savaşı, safevîler ile yapılan ilk savaş olma özelliğini taşımaktadır.

  istanbul'da doğup istanbul'da ölen ilk padişah: ikinci selim. ayrıca ordu ile savaşa çıkma geleneğini ilk kez yerine getirmeyen padişahtır.

  yenilmez denilen napolyon'un ilk yenilgisi: cezzar ahmet paşa'ya karşı akka kalesi'nde.

  osmanlı tarihinde " bilinen " ilk boşanma işlemi: bursa'da gerçekleşmiş. yeniçeri mehmet yasak olmasına rağmen evlenmiş, ancak karısı baba evine gitmiş ve karısını almaya gelen mehmet, bursa'da dönemin ünlü tüccarı hüseyin efendi tarafından dövülmüştür. olay kadıefendiye ulaşınca vaziyet şeriyye sicillerine kaydedilmiş ve kaydedilene göre boşanma işlemi gerçekleştirilmiş; yeniçeri de dayak cezasına çarptırılarak yeniden dövülmüştür.

  cariyelikten gelip bir padişah ile nikâhlanan ilk hâtun: hürrem sultan

  sultanahmet camii'nde ilk hutbeyi okuyan kişi: aziz mahmud hüdai

  oğlunu idam ettiren ilk padişah: murad hüdavendigar

  oğlunu idam ettiren ilk sultan: kösem sultan

  ilk kağıt para: kaime adıyla sultan abdülmecid döneminde basılmıştır.

  bilinen ilk özel eczane: iki kapılı eczane adıyla 1757 senesinde bahçekapı'da açılmıştır.

  dünyanın ilk hayvan hastanesi: gurabahane-i laklakan.

  19. yüzyılda bursa'da açılmıştır.

  istanbul'un bilinen ilk seri katili: hrisantos.

  istanbul'un ilk kadısı/ belediye başkanı: hızır bey

  türkler tarafından çekilen ilk film: ayastefanos'taki rus abidesinin yıkılışı. yönetmen, fuat uzkınay'dır.

  osmanlı'da sergilenen ilk opera: belisario. 1842 yılı.

  ilk kuluçka makinesi: 1732'de osmanlı'nın kahire vilâyetinde yapılmıştır.
  ingiliz seyyah melton'un seyahatnâmesinde okumuştum.
  ayrıca yumurta, en eski ihracat ürünlerimizdendir.

  ilk ticaret lisesi: hamidiye ticaret mekteb-i âlisi

  ilk türk futbol takımı: 1899'da kurulan black stocking adlı takımdır. kendilerine " siyah çoraplılar " demişlerdir. takımın isminin ingilizce olma sebebi istanbul'un ingiliz işgali altında olması sebebiyle dikkat çekmek istemeyişleridir.

  ilk bisiklet yarışı: 1897 selanik yarışları.

  ilk at yarışı: 1856 izmir koşusu.

  ilk öğretmen okulu: 1848, fatih'te açılan dârûlmuallimin.

  ilk kız öğretmen okulu: 1. dârûlmuallimat. 1870'de kurulmuştur.

  ilk türk kadın gazeteci: selma rıza feraceli

  ilk feminist dernek: teali-i nisvan cemiyeti ( kadınların vaziyetlerini yükseltme cemiyeti )

  kurucusu halide edip adıvar'dır.

  osmanlı döneminde istanbul'da ezan okunmayan ilk ve tek gün: 29 eylül 1730'da gerçekleşmiştir. sebep: patrona halil isyanı

  kerbelâ'da bulunan hz. hüseyin türbesini ilk ziyaret eden ve yenileyen osmanlı padişahı: kanunî sultan süleyman.
  daha sonra üçüncü murad zamanında türbe yeniden yapılacak 1801'de ise 12.000 civarı vahhabi tarafından türbe yağmalanıp yıkılacaktır.

  kandil gecesi uygulamalarını başlatan ilk padişah: ikinci selim

  camilerde kandiller yakıldığı için bu isim verilmiştir.

  istanbul'da yeni bir kilise yapımına izin veren ilk antlaşma: küçük kaynarca antlaşması. ruslara, beyoğlu'nda kilise inşa etme izni verilmiştir.

  ilk defa asker olarak kullanılan maymunlar: ikinci bayezid döneminde her gemide bir gözcü maymun bulundurma zorunluluğu ile var olmuşlar ve kendilerine de ganimetten pay ayrılmıştır.

  sünnet olurken ölümden dönen ilk ve tek padişah: dördüncü mehmed.

  henüz sünnet olmadan tahta çıkan çocuk padişahlar derhal sünnet edilirlerdi ve bu esnada padişahın şeyini tutma görevi haremağasının idi.
  dördüncü mehmed'in anası turhan sultan ile büyük anası kösem sultan arasındaki rekabet sebebiyle kösem sultan bir plan yapmış ve sünnet esnasında haremağası ibrahim ağa'ya emir vererek usturaya zehir sürmesini istemişti. lâkin padişah zor da olsa ölümden kurtarılmış, haremağası ise aynı ustura ile saçları tıraş edilirken deriden sızan kana zehir karışması sonucu ölmüştür!

  .....

  sevgilerimle...
5720 entry daha