şükela:  tümü | bugün
20 entry daha
  • almanya'nın bugünkü kalifiye vaziyetinin müsebbibidir; ''büyük'' mahlasıyla anılması bu yüzdendir. ''aydınlanmış despot''tur ve 18. yüzyılın ortasında almanya'ya büyük bir merkezîleşme yaşatmıştır, osmanlılar ise bunu ancak 19. yüzyılda, ikinci mahmud devrinde başarabilmişlerdir; haliyle, osmanlılarla batı arasındaki o boşluk, bu sebepten ileri gelir: kapitalizm ve merkezîleşme. batı bunları erken yapabilirken, osmanlılar geç kalmışlardır. arada nereden bakılsa 60-80 yıllık bir fark mevcud.

    fakat bunları zaten herkes biliyor. ben bilinmeyenleri anlatayım size:

    büyük frederick, bir masondur. nedense büyük kapitalist ülkeleri bir dönem idare etmiş tüm insanlar masondur. ingiltere'deki siyasî dönüşümün lideri olan cromwell da bir masondu. zengin ve tacir tapınakçılar, cromwell'ın ardından destekledikleri hollanda'dan oranje kralını getirip, ingiliz ve hollanda şirketlerini birleştirdiler. cizvit tacirlerin kurmuş olduğu isa cemiyetinin lideri ''siyah papa'' olarak bilinirdi ve devletler üzerinde büyük nüfuz kazanmıştı. fakat bir süre sonra krallar hâkimiyetlerinin sarsılmasından korkup bu cemiyetin etkisini kırmak üzere harekete geçtiler. ispanya, fransa, portekiz gibi katolik memleketler bu cemiyeti yasakladı. papa da bunları 1773'te aforoz etti. bunlara kucak açan ise protestan bir memleket olan almanya'nın bu mason lideri kralıydı. böylece almanya, bir anda aydınlanmanın merkezi oldu. rothschild, oppenheim, weishaupt gibi tanıdık ekonomik, siyasî ve entelektüel güçler almanya'ya doluştu. laik yahudi ve cizvit mektepler açtılar. büyük bir sermaye getirdiler. 1776'da bavyera illümünati'si kuruldu. temel hedefleri, ulusçuluk, yani milliyetçilik akımını yaymak, böylece makamını kimseye borçlu olmayan kralları devirerek, yerlerine laik sermaye çevrelerinin söz sahibi olacağı parlamenter hükûmetler kurmaktı. ağızları yanmıştı bir kere... 1789 fransız ihtilâli bir laik burjuva devrimi oldu; öldürdükleri papazdan çok işçi ve çiftçi öldürdüler. 1798'de napoleon, roma'ya ordusuyla girdi ve isa cemiyetini yasaklamış olan papa vi. pius'u sürdü, papa esarette öldü; yeni papa da mecburen cizvit mekteplerinin yasal olduğunu ilan etti. böylece, cizvit ve seküler camia, mason bir lider olan frederick'in eliyle papa'dan intikam almış oldu.

    avrupa'da eğitimin yayılması, tamamen bu camianın ürünüdür. frederick de dinden hazzetmeyen bir liderdi. almanya'nın eğitim sistemini bu kişilere emanet etti ve karşılığını da muazzam bir eğitim sistemi kurarak aldı.
16 entry daha